Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

BUNTOVNIK SA RAZLOGOM, DEJAN NEBRIGIĆ


Knjiga je omaž njegovom aktivističkom angažmanu i još jedna u nizu publikacija koje Žene u crnom objavljuju u skladu sa svojim opredeljenjem da neguju kulturu sećanja, podrške i afirmacije branitelja i braniteljki ljudskih prava. Objavljena je povodom desete godišnjice ubistva Dejana Nebrigića. Monografija sadrži autorske tekstove Dejana Nebrigića, ali i sećanja prijateljica i prijatelja na njegov život i rad.