Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

ŽENE, MIR, BEZBEDNOST REZOLUCIJA 1325 – 10 GODINA


Knjiga je značajna i zbog toga što prikazuje rezultate istraživanja na terenu, koje su obavile/i aktivistkinje i aktivisti Žena u crnom. Prema rečima urednice Zbornika, Staše Zajović, iskustva terenskog rada i istraživanja su pokazala da se mir i bezbednost "... ne mogu postići bez kažnjavanja svih ratnih zločinaca, kao i da ispunjavanje evropskih standarda ne podrazumeva samo uvođenje normativnih institucionalnih mehanizama, već suštinsku promenu vrednosnog sistema."Sadržaj

I Kritičke primedbe i aktivnosti Žena u crnom u vezi sa izradom Nacionalnog akcionom plana/NAP za implementaciju Rezolucije 1325

II Analitički prikaz nekih bezbednosnih pitanja

III Feminističko-antimilitarističke alternative

IV Kampanje, lobiranje, zakonodavne inicijative

V Istraživanja o rodnoj dimenziji pravde

VI Aktivističko-umetnički angažman u kreiranju feminističko-antimilitarističkog koncepta bezbednosti

Knjigu u .pdf formatu možete da pročitate klikom na sliku.