Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

GRAĐANSKE I NEGRAĐANSKE VREDNOSTI U SRBIJI


Prvo poglavlje, cija je autorka Sabrina P. Ramet bavi se Srbijom i njenom putu od korupcije ka vladavini prava i transformacijom sistema vrednosti od 2000, kako gradanskih tako i ne-gradanskih.
U narednom poglavlju, Dragana Dulic razmatra kontinuitet izmedu starih i novih oblika srpskog nacionalistickog populizma i citira Latinku Perovic, koja ovaj fenomen karakteriše kao “beg od modernizacije”.
Drugi deo se bavi politickim i društvenim vrednostima. Ola Listhaug, Kristen Ringdal i Albert Simkus razmatraju gradanske vrednosti u Srbiji na osnovu istraživanja obavljenih u periodu izmedu 1999. i 2004.
Poslednje poglavlje u Drugom delu je analiza Nebojše Petrovica o vrednostima koje prihvataju mladi u Srbiji. U vreme popisa stanovništva 2001, mladi izmedu 15 i 29 godina starosti cinili su 20% stanovništva u Srbiji. Medutim, prepreke na koje nailaze mladi u Srbiji u ostvarivanju ekonomske nezavisnosti doprinele su fenomenu prinudno produžene mladosti.