Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

PrigovaračicaJA SAM PRIGOVARAČICA SAVESTI…

- jer poštujem život;
- jer je prigovor savesti osnovno ljudsko pravo - pravo na izbor;
- jer je prigovor savesti moj politički i kulturni izbor a ne deo moje ženske uloge -brige o drugima;
- jer sam prigovaračica savesti u odnosu na celokupni patrijarhat a posebno na militarizam kao naoružani patrijarhat;
- jer podržavam prigovarače savesti koji zahtevaju civilno služenje vojnog roka.


JA SAM PRIGOVARAČICA SAVESTI …

- kao žena umorna od ratova, “heroja”, “odmora ratnika”…nasilnih mobilizacija, skrivanja prijatelja, rođaka-dezertera rata;
- kao žena odbijam svaki rat smatrajući nepravednim svaki rat i zato hoću da zaustavim proizvodnju mržnje, nasilja, rata;
- kao žena zahtevam da u svakoj prilici budem tretirana kao civilno lice i da me nikada ne vezuju ni za kakvu vojnu ili policijsku instituciju.


JA SAM PRIGOVARAČICA SAVESTI jer…

- odbijam učešće u svim vojnim formacijama: to nije ravnopravnost muškaraca i žena, to nije emancipacija žena, to nije “demokratizacija” armija - to je militarizacija društva;
- izražavam svoju neposlušnost svim oblicima militarizacije društva, ne želim da drugi donose odluke u moje ime, želim da zadobijem kontrolu nad svojim životom;
- se zalažem da novac koji se troši u oružane snage, ulaže u podizanje ličnog i društvenog standarda, u školstvo, zdravstvo, kulturu;
- podstičem proces denacifikacije svesti-suočavanje sa prošlošću i kolektivnom moralnom odgovornošću za rat i ratne zločine počinjene u “ime celog naroda”;
- neću da rat i nasilje budu “prirodno stanje” na Balkanu;
- aktivno se zalažem za edukaciju za mir i nenasilje;
- aktivno se zalažem protiv svih uzroka rata.

Beograd, maj 2001.
ŽENE U CRNOM


Štampa   El. pošta