Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Mreže prigovaračica savestiSaopštenje javnosti
U organizaciji ženske mirovne grupe Žene u crnom (Grupa za prigovor savesti i antimilitarizam) održan je 2. decembra 2000. u Beogradu sastanak Mreže prigo­varača/ica savesti.
Učesnici/e iz gradova Srbije (Beograd,
Kraljevo, Kragujevac, Niš, Priboj, Ruma, Novi Sad, Zrenjanin, Vrbas, Leskovac, Pirot, Čačak, Valjevo...) i Crne Gore (Cetinje, Ulcinj) potvrdile/i su svoj politički i kulturni izbor da stvaraju svet i grade odnose zasnovane na vrednostima mira, nenasilja, solidarnosti, socijalne pravde, interkulturalizma.
I na ovom sastanku prigovarači/ice su potvrdile svoju odlučnost da nastave da čine vidljivim svoje antimilitarističko opredeljenje, kao sto su činile/i i prethodnih godina u daleko težim okolnostima.
Došlo je do smene vlasti; otvorene su mogućnosti za promene. Kao aktivisti/tkinje civilnog društva, težimo promenama (političkim, ekonomskim, kulturnim) a ne pukoj smeni vlasti. Smatramo da je naše pravo, obaveza i odgovornost da vršimo pritisak na organe vlasti i to isključivo mirnim i nenasilnim putem.

U tom cilju:

- Zahtevamo donošenje ZAKONA O AMNESTIJI. za sve koji su odbijali da učestvuju u njem vojne obaveze i samovoljno napuštanje jedinica).

- Zahtevamo HITNO DONOŠENJE ZAKONA O AMNESTIJI jer su i pored smene vlasti, mnogi muškarci, osuđeni zbog napuštanja jedinica tokom vojne intervencije NATO, proleća 1999, pozvani na kaznu izdražavanja zatvora; to je slučaj sa masovnim, kolektivnim napuštanjem jedinica iz Kruševackog kraja. Solidarno se pridružujemo sa protestima zakazanim za 4.12.2000. u Kruševcu
zbog poziva na izdržavanje kazne.

- ZAKON O AMNESTIJI treba da obuhvati i pripadnike/ce albanske nacionalnosti koji izdržavaju kazne zatvora u Srbiji a koji su najčešće osuđeni na montiranim suđenjima ili, vrlo često, bez suđenja. Ovo je neophodno ne samo zbog izgradnje pravne države, već i zbog promene društvene klime, menjanja načina mišljenja i odnosa prema drugom, Različitom.

- Zahtevamo PRAVO NA PRIGOVOR SAVESTI I CIVILNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA. Prigovor savesti je osnovno ljudsko pravo, to je politički i društveni problem koji se može rešavati isključivo na političkom i opštedruštvenom nivou.

U tom cilju, podržavamo inicijativu Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda za izmenu odredaba Zakona o Vojsci Jugoslavije koji se odnose na dužinu trajanja vojnog roka i pravo na prigovor savesti.

Mreža progovarača/ica savesti započeće 10. decembra, u okviru MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA, PRIKUPLJANJE POTPISA ZA POMENUTU INICIJATIVU.

U cilju demilitarizacije društva, a posebno promene patrijarhalnog, ksenofobičnog, militarističko-nacionalističkog načina mišljenja, zalagaćemo se za to da se:

- Za dobijanje pasoša ne zahteva vojna potvrda, jer smatramo da je VJ nema pravo da odreduje slobodu kretanja; smatramo da je izdavanje pasoša iskljucivo u nadležnosti civilnih a nikako vojnih organa.

- Da se ukidaju vize za sve građane/nke koji žele da dodu u Srbiju (budući da je Crna Gora odavno ukinula vize) pre svega iz republika bivše Jugoslavije, ali i iz svih drugih zemalja.

- Da se uvede parlamentarna i civilna kontrola vojske i policije: kao prigovarači/ce založićemo se za parlamentarnu i civilnu kontrolu svih vojnih i policijskih budžeta, pošto je to novac svih građana/nki, založićemo se za to da taj novac bude uložen u zdravstvo, školstvo, kulturu, itd.

Osuđujemo napade naoružanih albanskih grupacija na jugu Srbije (u opštinama Medveđa, Bujanovac i Preševo) ali istovremeno osuđujemo i prisustvo na tom području i ozloglašenih jedinica (tzv. Frenkijevaca i Sajovaca) za koje se zna da su počinili ratne zločine na Kosovu i drugde, da su učestvovali u gušenju mirnih demonstracija građa­na/nki u prethodnom periodu, itd) Umesto toga, zalažemo se za politiku pregovaranja, bez ultimatuma i u tom smislu podržavamo pregovaračke i diplomatske korake novoimenovanih saveznih i srpskih vlasti.

Beograd, 2. decembra 2000.
Potpisnici/e saopštenja:
Društvo za razvoj kulture - Kraljevo
Slobodarska inicijativa ,,Voljno!"
Narodni parlament - Leskovac
Edukacioni centar - Leskovac
Žensko aktivno društvo
(ŽAD) - Novi Sad
Građanska kuća - Cetinje
Udruženje žena ,,Ćilim" - Pirot
Jugoslovenski komitet pravnika
za ljudska prava - Beograd
Žene u crnom protiv rata - Beograd
Žene dolaze - Čačak
Partija rada - Kragujevac


Štampa   El. pošta