Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Podrška Dejanu TomićuMolba predsedniku Koštunici da pomiluje Dejana Tomića

Advokati Fonda za humanitarno pravo, u saradnji sa JUKOM-om i Ženama u crnom, podneli su predsedniku SRJ Vojislavu Koštunici molbu za pomilovanje Dejana Tomića iz Pirota, osuđenog na četiri godine zatvora za krivično delo odbijanja izvršenja naređenja. Vojni sud u Nišu osudio je 19. aprila 1999. godine Tomića na pet godina zatvora, a Vrhovni vojni sud mu je 27. aprila iste godine samo smanjio kaznu.

Dejan Tomić bi početkom aprila 2001. godine trebalo da se javi na izdržavanje zatvorske kazne.

Sud je oglasio krivim Dejana Tomića zato što je kao rezervista Vojske Jugoslavije u vreme' NATO intervencije učestvovao u pobuni vojnika, njihovih porodica i sugrađana 8. aprila 1999. u Pirotu. Vojna policija je narednog dana uhapsila samo Tomića, koji je radio kao snimatelj tada opozicione TV stanice Pirot, iako on nije organizovao pobunu niti je podstrekivao vojnike da ne izvrše naređenje o povratku u jedinice.

Prilikom odlučivanja o molbi za pomilovanje trebalo bi uzeti u obzir da su Zakonom o amnestiji, amnestirani svi građani koji su odbili da se odazovu na vojni poziv, samovoljno se udaljili ili pobegli iz jedinica. Dejan Tomić, koji se odazvao na vojni poziv, suočen je sa dugom zatvorskom kaznom za delo u kojem je učestvovao samo zbog solidarnosti sa vojnicima iz svoje jedi­nice.


Štampa   El. pošta