Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Zločin u Suvoj reciOKRUŽNI SUD U BEOGRADU

- Veću za ratne zločine -

B E O G R A D


Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., i čl. 265. st.1. i čl. 266. Zakonika o krivičnom postupku, u vezi čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem

O P T U Ž N I C U

Protiv:

1. MITROVIĆ RADOSLAVA, zvanog Rade, pukovnik, pomoćnik komandanta Žandarmerije, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

2. REPANOVIĆ RADOJKA, pomoćnik komandira stanice policije u OUP Kruševac, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

3. JOVANOVIĆ NENADA, zvanog «Neša», po zanimanju kriminalistički policajac u OUP-u Lazarevac, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

4. ČUKARIĆ SLAĐANA, zvanog «Božo», policajac u OUP-u Leskovac, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

5. NIŠAVIĆ MILORADA, zvanog «Miško«, po zanimanju trgovac, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

6. PETKOVIĆ MIROSLAVA, zvanog «Miki», po zanimanju radnik, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražanog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

7. PETKOVIĆ ZORANA, po zanimanju saobraćajni tehničar-vozač, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,

8. PAPIĆ RAMIZA, radnik MUP Republike Srbije, pripadnik policije u OUP Sjenica, neosuđivan, nalazi se u pritvoru po Rešenju istražnog sudije Veća za ratne zločine u Beogradu Ki.V.9/05, od 17.10.2005. godine koji mu se računa počev od 26.10.2005. godine kada je lišen slobode,Š T O SU:

Dana 26. marta 1999. godine, počev od 12,00 časova, u Suvoj reci, AP Kosovo i Metohija, za vreme oružanog sukoba između oružanih snaga Savezne Republike Jugoslavije ( Vojske Jugoslavije i policijskih snaga Republike Srbije), sa jedne strane, i pripadnika naoružane vojne organizacije «Oslobodilačka vojska Kosova», («OVK»; «UČK») sa druge strane, te istovremeno, i oružanog sukoba između Savezne Republike Jugoslavije i Koalicije NATO snaga,
kao pripadnici Posebnih jedinica policije (PJP), aktivnog i rezervnog sastava jedinica policije OUP Suva reka, u sastavu policijskih snaga Republike Srbije, zajedno sa pripadnicima tadašnjeg Resora državne bezbednosti, te pripadnicima Teritorijalne odbrane,

kršeći pravila Međunarodnog prava za vreme oružanog sukoba sadržana u odredbama člana 3. stav 1. tačka 1.a.i d. Četvrte konvencije o zaštiti građanskih lica za vreme rata, od 12.08.1949. godine, člana 51, 75, 76, i 77 Dopunskog protokola 1. o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba, te člana 4. i člana 13. Dopunskog protokola II o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba, i to

Mitrović Radoslav, u svojstvu komandanta 37. odreda PJP – «Niški odred», a Repanović Radojko, u svojstvu komandira policije OUP Suva reka i Jovanović Nenad, u svojstvu pomoćnika komandira policije OUP Suva reka,

naredili da se izvrši napad na civilno stanovništvo u delu grada pored Reštanskog puta, «Berišanskom naselju», gde su se nalazile kuće u kojima su živele porodice Beriša i druge albanske porodice i da se prema civilnom stanovništvu u tom delu grada vrše ubistva, uništavanje u velikim razmerama imovine koje nije opravdano vojnim potrebama, te da se nakon toga izvrši raseljavanje albanskog civilnog stanovništva,

pa su okrivljeni: Čukarić Slađan, Petković Miroslav, Papić Ramiz, zajedno sa sada pok. Tanović Radovan i pok. Đorđević Miroslav, i drugim nepoznatim pripadnicima policije OUP Suva reka, Nišavić Miloradom, kao pripadnikom Resora državne bezbednosti sa nepoznatim pripadnikom Resora državne bezbednosti, Petković Zoran, kao pripadnik Teritorijalne odbrane, i drugim nepoznatim pripadnicima Teritorijalne odbrane, i u zajednici sa drugim nepoznatim pripadnicima «Niškog odreda», delujući zajedno i istovremeno, postupajući svesno i voljno u izvršenju primljene naredbe, naoružani ličnim naoružanjem, krenuli iz dvorišta zgrade OUP Suva reka prema kućama pored Reštanskog puta u kojima su živeli građani albanske nacionalnosti, koji nisu učestvovali u neprijateljstvima, izbacivali ih iz kuća koje su pretresali, pljačkali i palili, a neke lišavali života, dok su ostale, pretnjama da će ih ubiti, primorali da napuste Suvu reku i pređu u Republiku Albaniju.

TUŽILAC ZA RATNE ZLOČINE

Vladimir Vukčević


Štampa   El. pošta