Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Tranziciona pravda - feministički pristup


U skladu sa dogovorom na evaluacionom sastanku tranziciona pravda-feministički pristup održanom u januaru 2007 godine, Žene u crnom su 16, 17 i 18 marta organizovale seminar pod nazivom EDUKACIJA EDUKATORKI na kome su prisustvovale aktivistkinje iz Beograda i aktivistkinje Mreže Žena u crnom Srbije. Održane su radionice na sledeće teme:

Ja i odgovornost
Kako zadovoljiti pravdu –o modelima tranzicione pravde
Od etike brige do gradjanske odgovornosti-feministička etika brige


Edukacija edukatorki

16, 17, 18 mart 2007, Beograd
Prostorije Žena u crnom i Incest trauma centra

Ovaj seminar organizujemo u skladu sa dogovorom na evaluacionom sastanku tranziciona pravda-feministički pristup održanom 26.1. 2007

Program

Petak 16.mart
Prostorije Žena u crnom, Jug Bogdanova 18

18-21
Radni sastanak
Koordinatorke Nadja Duhaček, Marija Perkovic, Tamara Belenzada

Subota 17.mart
Incest trauma centar, Mačvanska 8

10-14
Radionica Ja i odgovornost
Koordinatorke Nadja Duhaček i Tamara Belenzada

14-15.30
Ručak

15.30-19.00
Radionica Kako zadovoljiti pravdu –o modelima tranzicione pravde
Koordinatorke Staša Zajović, Marija Perković, Jelena Miletić


Nedelja 18 mart
Incest trauma centar, Mačvanska 8

10-13
Radionica Od etike brige do gradjanske odgovornosti-feministička etika brige
Koordinatorke Lepa Mladjenović i Snežana Djordjević


Štampa   El. pošta