Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Otvoreno pismo

Šefu Misije OEBS-a u Srbiji, njegovoj Ekselenciji Hans Ola Urštadu


Vaša Ekselencijo,

Na osnovu saopštenja iz Ministarstva pravde saznali smo da ste „izričito naglasili da OEBS ne podržava poziv na bilo kakvu vrstu bojkota referenduma, jer se demokratija zasniva upravo na principu učešća u demokratskom odlučivanju, a ne na bojkotu.”
Kao nevladine organizacije, koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava i demokratije, tranzicionom pravdom i borbom za adekvatan vrednosni sistem u Srbiji, koji bi predstavljao suštinski diskontinuitet sa politikom mržnje, zločina i ratova smatramo da je jedno od osnovnih prava građana da imaju uvid u rad državnih organa i da državni organi budu podvrgnuti njihovoj kontroli, da tajnost rada, i to ne samo kada je u pitanju osnovni akt kao što je Ustav, dovodi do poništavanja osnovnih demokratskih principa, naglašavajući da je jedno od osnovnih ljudskih prava garantovano kako međunarodnim dokumentima, tako i Ustavom Republike Srbije, jednakost građana bez obzira na nacionalnu i etničku pripadnost i da je svaki oblik diskriminacije ne samo zabranjen, nego i krivično kažnjiv.
Ukazujemo Vam da bliska prošlost i zločini koji su učinjeni u naše ime zahtevaju istinski diskontinuitet sa politikom zla i da Ustav samostalne države Srbije mora da predstavlja osnovni pravni akt diskontinuiteta, protestujući protiv svođenja Autonomne pokrajine Vojvodine na nivo lokalne samouprave, a ljudskih i manjinskih prava na nivo deklaracije, bez uvođenja standarda koji su ostvareni preko mnogobrojnih rezolucija i konvencija i presuda Evropskog suda za ljudska prava.
Bojimo se da će Vaša izjava biti shvaćena pogrešno i da će i onako proganjane i demonizovane nevladine organizacije snositi posledice negativne kampanje koja može uslediti.
Ovaj referendum poziva građane da se izjasne o novom ustavu uz bazično kršenje ljudskih prava, pre svega Albanaca, te teritorijalnim pretenzijama Srbije i uz ukidanje stečenih ljudskih prava.
Ovaj referendum se bavi ustavom koji su, kako sami kažu, pisali radikali, a dopisivali socijalisti. Ustav je rezultat kompromisa sa onima koji su sprovodili politiku zločina Slobodana Miloševića.
Zato Vas, kao organizacije i pojedinci koji se bave zaštitom ljudskih prava, molimo da nam objasnite koji su to razlozi naveli Vašu ekselenciju i organizaciju koju predstavljate da ovaj referendum okarakterišete kao demokratski?


Otvoreno pismo su podržali:

1. Dečija duga, Niš
2. Inicijative, Prokuplje
3. Centar za razvoj civilnih resursa, Niš
4. Kulturno – informativni centar „Caribrod“, Dimitrovgrad
5. Lambda, Niš
6. Urban – in, Novi Pazar
7. Lidija Vučković, predsednica Centra za ljudska prava, Niš
8. Inicijativa mladih za ljudska prava, Beograd
Andrej Nosov
9. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beograd
Biljana Kovačević - Vučo
10. Fond za humanitarno pravo, Beograd
Nataša Kandić
11. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
12. Sonja Biserko
13. Helsinški odbor za ljudska prava, Novi Sad
Pavel Domonji
14. Sandžači odbor za ljudska prava, Novi Pazar
Semiha Kačar
15. Argus, Novi Sad
Antal Bozoki
16. Građanski fond PANONIJA, Novi Sad
Danica Stefanović
17. Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novi Sad
Dinko Gruhonjić
18. Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin
Snežana Ilić
19. Mreža CHRIS
20. Beogradski krug
Obrad Savić

U prilogu se nalazi predlog za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke Narodne skupštine o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja novog Ustava Republike Srbije.

U Beogradu, 13. 10. 2006.


Štampa   El. pošta