Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Preteći znaci fundamentalizma: feministički odgovori

Seminar - 26. i 27. april 2007.
Beograd, prostorije Dah teatra centra za pozorišna istraživanja, Marulićeva 8, OŠ " Kralj Petar II Karađorđević " ulaz sa donje strane

Poslednjih decenija zabeležen je rast fudamentalističkih tendencija i pokreta u celom svetu. Pomenute ideje i snage prisutne su u svim monoteističkim religijama: hrišćanskoj, islamskoj, jevrejskoj, hinduističkoj.
Fundamentalistički pokreti su politički pokreti ekstremne desnice koji zloupotrebljavaju religiju, naciju, tradiciju, kulturno nasleđe u cilju osvajanja političke moći – usmereni su protiv demokratije, građanskih sloboda, ljudskih prava, a posebno protiv ženskih ljudskih prava.
U Srbiji je na delu proces klerikalizacije od početka devedesetih godina XX veka, ubrzano se odvija poslednjih godina da bi kulminirao usvajanjem Zakona o crkvama i verskim zajednicama, aprila 2006. godine.
Ovim projektom nastavljamo praksu upoznavanja javnosti a posebno žena sa pojmom, sadržajem, načinima i poljima delovanja fundamentalističkih pokreta, senzibilizovanja za krajnje negativne učinke fundamentalističkih tendencija, pokretanja zajedničkih zakonodavnih i drugih inicijativa protiv rastuće klerikalizacije u Srbiji.
Do sada smo, u okviru ovog projekta, organizovale dve ciklusa treninga/instruktaža o ovoj temi; treninizi su organizovani tokom aprila 2006. u Beogradu u vidu interaktivnih predavanja ekspertkinja i aktivistkinja, kako iz Mreže Žena u crnom iz Srbije tako i iz globalne mreže Žena u crnom.
Ova faza je primena stečenih znanja, rad na terenu u vidu radionica i predavanja u raznim delovima Srbije.Do sada smo održale regionalni seminar u južnoj Srbiji, kao i niz drugih aktivnosti.

PROGRAM


Četvrak, 26. april
10h - 10.15h: O projektu i predstavljanje učesnica

10.30h – 12.00h: Radionica: Identiteti: nametnuti i/ili odabrani?
Koordinatorke: Mima Rašić, Beograd/Zaječar i Marija Perković, Vrbas (aktivistkinje Mreže Žena u crnom)

12.00h – 13.30h: Nacionalizam kao degenerisani oblik nacionalnog identiteta
Predavačica: Zagorka Golubović, Beograd, sociološkinja, aktivistkinja civilnog društva

Ručak

14.30h – 16.00: dva kraća predavanja
Ranohrićanske zajednice
Predavač: Miloš Urošević, Žene u crnom, Beograd
Od institucionalizacije do zloupotrebe hrišćanstva i drugih religija
Predavačica: Jagoda Mileta, Žene u crnom, Beograd

16.30h – 17.30h: Projekcija filma ’Srpska pravoslavna crkva i raspad Jugoslavije’
Produkcija: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, april 2006, autorke Izabele Kisić u režiji Zlatka Pakovića

17.45h – 18.45h: Razgovor o filmu, o ulozi Srpske pravoslavne crkve u ratovima 91’- 99’, o fundamentalističkim tendencijama unutar SPC
Koordiniraju: Boban Stojanović i Senka Knežević, aktivista/kinja Mreže žena u crnom iz Beograda


Petak, 27. april
10h- 13h - Fundamentalizmi: atak na demokratiju, zloupotreba ženskih ljudskih prava, represija nad reproduktivnim i seksulanim pravima...
Radionica i predavanje u koordinaciji Staša Zajović i Marija Perković, aktivstkinje MrežeŽuC, Beograd/Vrbas

Ručak

14.30h – 15.15h: Religiozna levica
Predavačica: Rejčel Long, Beograd, SAD

15.30h – 18h: Feministički odgovori i alternative fundamentalizmima
Biće prikazan i video materijal ’Put u Kabul’ koji su uradile Žene u crnom iz Milana o aktivnostima protiv fundamentalizma feminističke mreže RAWA – Revolucionarno udruženje žena Avganistana.
Prijateljski i solidarni pozdravi

Žene u crnom
18.april 2007.

Kontakt osobe: Ljilja Radovanović 063 88 35 655


Štampa   El. pošta