Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Podrška ženama u Srebrenici


Kao i svakog 11. u mjesecu i danas su se žene Srebrenici skupile da mirnim protestom iskažu svoje negodovanje činjenicoma da još uvijek nisu uhapšeni odgovorni za najveći zločin nad civilnim stanovništvom počinjen 11.07. 1995. godine u Srebrenicu. Podršku ženama Srebrenice danas su pružile i "Žene u crnom" iz Beograda, te djeca iz Italije.

O podršci ženama Srebrenice govorila nam je Staša Zajović, aktivistica i jedna od osnivaćica pokreta "Žene u crnom", mirovne skupine koja se već petnaestak godina bori protiv režima u Srbiji:

- Ovim činom mi izražavamo našu ogromnu građansku odgovornost, moralnu obavezu prema žrtvama genocida u Srebrenici i smatramo da je naša osnovna ljudska, emotivna i moralna i politička odgovornost da tražimo odgovornost za zloćin počinjen u naše ime, a srpski režim smatramo odgovornim. Ovdje nas je 11 iz raznih gradova iz Srbije, iz mreže "Žena u crnom", a pratili smo i suđenje da im damo podršku. Mi želimo da pokušamo uspostaviti vezu među ljudima.
Mi kao aktivistkinje civilnog društvo radimo što mi možemo i nećemo nikada prestati da to radimo. U Srbiji postoji civilno društvo koje je saglasno sa onim što mi radimo, ali to nažalost nije dovoljno. Jedan od osnovnih razloga sadašanje fašizacije Srbije jeste što nije napravljen radikalni rez sa zločinačkom prošlošću
.

Savjetnica i predsjednica savjeta žena u Parlamenta u Regiji Piemonte je rekla:
- Ovdje smo kako bi dali podršku ženama koje pokušavaju da krenu naprijed. Solidarišemo se sa ženama Srebrenice i prema svim stanovnicima Bosne i Hercegovine. Narodi moraju naći način da žive zajedno, a upravo žene mogu biti te koje će tome doprinijeti.


Štampa   El. pošta