Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Sastanak Mreže Žena u crnom


26, 27. i 28. januar 2007. godine, Beograd


Petak: 26. januar 2007.

14h - 20h: Evaluacija sadašnje faze projekta Suočavanje sa prošlošću – feministički pristup i dogovor o nastavku rada.
Sastanku prisustvuju aktivistkinje iz cele Srbije, ali zbog ograničenih sredstava po jedna iz grada, ona koja će prisustvovati i sastanku mreže.
Koordiniraju: Staša, Zorica i Ljilja.


Subota: 27. januar 2007.

10h – 12.30h: Politika odnosa ( brinemo jedna o drugoj )
Koordiniraju: Dženeta i Miloš

12.30h – 14h: Ručak

14h – 17h: O politici Žena u crnom ( simboli, vizija, principi )
Koordiniraju: Marija i Miloš

17.30h – 19.30h: Radionica o nenasilju
Koordinira: Staša

20.00h Žurka


Nedelja: 28. januar 2007.

10h – 13h: Dogovor o zajedničkim akcijama u narednom tromesečju.


Štampa   El. pošta