Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izdavaštvo "Žena u crnom"


"Žene u crnom" su ove nedelje objavile 102. bibliografsku jedinicu za 15 godina postojanja ove nevladine organizacije. Naslov knjige je "Mirovni aktivizam u religijama", a razmatra fenomene mira, pacifizma uopšte, a posebno religioznog pacifizma. Autori/ke su većinom iz inostranstva, a prikazani su i politički portreti najznačajnijih protagonista/nja ovih pokreta: Lava Tolstoja, Sorena Olsena, Margaret Torp, Majke Tereze, Dezmonda Tutua, Dalaj Lame, Oskara Romera...

Naslov prethodne knjige koju su objavile Žene u crnom je „Preteći znaci fundamentalizma – feministički odgovori“. U njoj su sabrani eseji domaćih i inostranih autora/ki o pojmu i karakteristikama fundamentalizma, nacionalizma, tradicionalizma, klerikalizma, konstrukcijama prošlosti u udžbenicima istorije i feminističkim alternativama tome.

Pre toga su objavljene knjige i brošure:

„Uvek neposlušne“ i „Trešnjevac – sećanje na antiratni otpor, pamćenje kao građanska odgovornost“ .

Knjige su namenjene aktivistima/njama nevladinih organizacija, studentima, onima koji proučavaju određenu oblast, ali i društveno angažovanom čitaocu/teljki.

Većina knjiga je na srpskom i engleskom jeziku, dok su neke prevedene i na italijanski i španski.

Naslovi svih bibliografskih jedinica "Žena u crnom" su na njihovom sajtu www.zeneucrnom.org.

U Beogradu,
13. jun 2007


Štampa   El. pošta