Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

PRETEĆI ZNACI FUNDAMENTALIZAMA: FEMINISTIČKI ODGOVORI


Seminar – 5. 6. i 7. oktobar 2007.
Totovo selo

Poslednjih decenija zabeležen je rast fudamentalističkih tendencija i pokreta u celom svetu. Pomenute ideje i snage prisutne su u svim monoteističkim religijama: hrišćanskoj, islamskoj, jevrejskoj, hinduističkoj.
Fundamentalistički pokreti su politički pokreti ekstremne desnice koji zloupotrebljavaju religiju, naciju, tradiciju, kulturno nasleđe u cilju osvajanja političke moći – usmereni su protiv demokratije, građanskih sloboda, ljudskih prava, a posebno protiv ženskih ljudskih prava.
U Srbiji je na delu proces klerikalizacije od početka devedesetih godina XX, ubrzano se odvija poslednjih godina da bi kulminirao usvajanjem Zakona o crkvama i verskim zajednicama, aprila 2006. godine.
Ovim projektom nastavljamo praksu upoznavanja javnosti a posebno žena sa pojmom, sadržajem, načinima i poljima delovanja fundamentalističkih pokreta, senzibilizovanja za krajnje negativne učinke fundamentalističkih tendencija, pokretanja zajedničkih zakonodavnih i drugih inicijativa protiv rastuće klerikalizacije u Srbiji.
Do sada smo, u okviru ovog projekta, organizovale dva ciklusa treninga/instruktaža o ovoj temi; treninizi su organizovani tokom aprila 2006. u Beogradu u vidu interaktivnih predavanja ekspertkinja i aktivistkinja, kako iz Mreže Žena u crnom iz Srbije tako i iz globalne mreže Žena u crnom.
Ova faza je primena stečenih znanja, rad na terenu u vidu radionica i predavanja u raznim delovima Srbije.Do sada smo održale više regionalnih u Srbiji, kao i niz drugih aktivnosti.

Program

PETAK, 5. OKTOBAR

16h – 16.15h: Predstavljanje učesnica

16.15h – 16.45h: Uvod i kratka prezentacija aktivnosti Žena u crnom na polju fundamentalizma

15.45h – 17.45h: Radionica: Identiteti: nametuti i/li odabrani?
Koordinatorke: Mima Rašić i Marija Perković, aktivistkinje Mreže Žena u crnom

Pauza

18h – 19h: Projekcija filma ’Srpska pravoslavna crkva i raspad Jugoslavije’
Produkcija: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (april 2006), autorke Izabele Kisić u režiji Zlatka Pakovića

19h – 21h: Razgovor o filmu Voda, režija Dipa Mehta, Indija;
Koordinira Jasmina Stevanović, aktivistkinja Žena u crnom

SUBOTA, 6. OKTOBAR

10.00h – 11.30h - Predavanje: Šta je fundamentalizam? Šta je zajedničko fundamentalizmima? – predavač Lino Veljak, filozof, profesor Zagrebačkog Sveučilišta, aktivista Žena u crnom

11.35h- 12.35h – Žene u fundamentalističkim pokretima

Predavačica: Staša Zajović

Ručak

15.00h – 17.30h - Fundamentalizmi: atak na demokratiju, zloupotreba ženskih ljudskih prava, represija nad reproduktivnim i seksualnim pravima...
Radionica u koordinaciji Boban Stojanović (Queeria centra/Žene u crnom) i Marija Perković (Žena u crnom)

17.45h – 19.15h: Predavanje: Javni prostori i formiranje kolektivnih identiteta – predavačica Olga Manojlović Pintar, istoričarka i naučna saradnica za noviju istoriju Srbije, Beograd

19.15-19.45h: Promocija izdanja Žena u crnom vezanih za temu:
Mirovni aktivizam unutar religija – Rachel Long
Preteći znaci fundamentalizama: feministički odgovori – Staša Zajović
Fundamentalizmi danas: feministički i demokratski odgovori, autorke Marieme Helie Lucas – Boban Stojanović
Religija i politika u vremenu promene, autorke Sabrine Remet – Lino Veljak

Večera i žurka


NEDELJA, 7. OKTOBAR

10.h – 10.45h: Religiozna levica
Predavačica: Rejčel Long, Beograd, SAD

11.h – 13h: Feministički odgovori i alternative fundamentalizmima
Projekcija i diskusija o filmu’Put u Kabul’ u produkciji Žena u crnom iz Milana.
Film je posvećen aktivnostima protiv fundamentalizma feminističke mreže RAWA – Revolucionarno udruženje žena Afganistana.

„Nazad“ – Horkeškart – video instalacija grupe Škart.

Diskusiju koordiniraju: Mima Rašić (Žene u crnom) i Adam Puškar (Queeria centar/Žene u crnom)

13h- 13.20h: Evaluacija seminara

Prijateljski i solidarni pozdravi,

Žene u crnom, Beograd

4. oktobar 2007.
Kontakt osobe: Ljilja Radovanović, 063 88 35 655
Nada Dabić, 064 232 0 132


Štampa   El. pošta