Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

SREBRENICA – 8372...

Saopštenje povodom 22 godišnjice genocida

U okviru obeležavanja 22 godišnjice genocida u Srebrenici, Žene u crnom, uz podršku umetničkih kolektiva MMC Led art iz Novog Sada, Dah teatar iz Beograda, aktivistkinja i aktivista civilnog društva, organizuju 10. jula 2017. od 19:30 do 20:30, na Trgu Republike u Beogradu scensku akciju „Srebrenica 8372“, akcija je u crnini i ćutanju.

Genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svetskog rata u Evropi. Režim S. Miloševića saučesnik je genocida pružanjem ogromne političke, vojne, logističko-finansijske pomoći Vojsci Republike Srpske. Ovom prilikom podsećamo da je:

- Država Srbija prva i do sada jedina država na svetu koja je presudom Međunarodnog suda pravde (2007.) proglašena odgovornom za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.

- U Haškom tribunalu je van razumne sumnje dokazana individualna krivična odgovornost velikog broja pripadnika srpskih oružanih formacija i političkih institucija koje su delovale u duhu ostvarenja teritorijalnog projekta Velike Srbije, a genocid u Srebrenici je deo tog projekta.

- Državni vrh Srbije, zajedno sa zvaničnicima Republike Srpske, a uz pomoć Rusije, sprečio je juna 2015. godine donošenje Rezolucije o Srebrenici u UN. Aktuelne vlasti ignorišu Rezoluciju Evropskog parlamenta kojom je zatraženo od Srbije da osudi negiranje genocida i njegovo jacvno odobravanje, kao i negiranje drugih zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina.

- U Srbiji vlada paranoičan strah koji se ispoljava u pomahnitalim reakcijama i na samo pominjanje reči genocid. Tome nesumnjivo doprinosi i uporno odbijanje aktuelnog predsednika Republike A. Vučića da zločin u Srebrenici imenuje genocidom, u čemu ga slede ne samo političari i političarke vladajuće koalicije, nego i najveći deo opozicionih političara. Time se potvrđuje sistematsko održavanje one ideologije koja je omogućila genocid i koja opravdava zločine, slaveći zločince kao heroje. Treba li da upozoravamo da takva tvrdokornost u odbrani zločina i zločinaca neumitno vodi ovo društvo u još dublji moralni sunovrat?

- Žene u crnom i srodne organizacije više od decenije traže da se prizna genocid, da se 11. jul proglasi Danom sećanja na genocid u Srebrenici i da se negiranje genocida kvalifikuje kao krivično delo. Ignorisanje naših zahteva potvrđuje nedostatak političke volje i moralnog kapaciteta sadašnjih vlasti, ali i sponu između ideologije zločina i sadašnjih vlasti Srbije, kontinuitet moralnih i kulturnih obrazaca sa režimom pod kojim je izvršen genocid – državno organizovani zločin.

- Stoga ćemo ponavljati ove naše zahteve, nadopunjujući ih i zahtevom za raskidanjem svih odnosa države Srbije sa secesionističkom politikom vlasti u entitetu Republika Srpska, insistirajući na jasnom stavu prema odgovornosti za rat i ratne zločine, prema genocidu i prema etničkim čišćenjima. Samo tako će vlada Republike Srbije uspeti da započne sa ostvarivanjem proklamovanih ciljeva državne politike, među kojima su i postizanje regionalne saradnje i stabilnosti (ali samo pod uslovom da se predsednik i premijerka liše usluga svojih saradnika koji dolaze iz kriminalno-političkog i ratno-profiterskog miljea).

10. jula 2017. od 19:30 do 20:30, održaće se na Trgu Republike u Beogradu scenska akcija u crnini i ćutanju „Srebrenica 8372“ koji se sastoji od:

- Instaliranja simboličkog/živog memorijala, što je nastavak izgradnje spomenika žrtvama srebreničkog genocida. To je čin nenasilne pobune protiv poricanja genocida u Srebrenici, kako na nivou države tako i društva, budući da su odbijeni su naši višegodišnji uporni zahtevi da se odobri izgradnja trajnog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u Beogradu. Ovim činom nastavljamo naše zalaganje za to da Srebrenica postane deo kolektivne memorije, čime bi se učinio značajan korak ka tome da Beograd i Srbija steknu status postgenocidnog grada i države.
- Iznošenja na javnu scenu cifre ubijenih – 8372 - u genocidu pokazuje razmere zločina i predstavlja uvažavanje sudski utvrđenih činjenica koje se u većinskoj javnosti Srbije uporno iskrivljuju/falsifikuju/umanjuju. To je istovremeno i poziv da se konačno prihvati činjenična istina, a pre svega da se poštuje dostojanstvo žrtava genocida.

11. jula – Solidarnost i odgovornost – odlazak na komemoraciju/dženazu u Potočare/Srebrenica, gde ćemo, zajedno sa porodicama žrtava srebreničkog genocida, prisustvovati ukopu posmrtnih ostataka žrtava.

8. jul 2017.


Štampa   El. pošta