Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

SAOPŠTENJE POVODOM SLUČAJA DŽEVDETA AJAZA

Žene u crnom najoštrije osuđuju odluku nadležnih organa Republike Srbije da izruče kurdskog aktivistu Dževdeta Ajaza Turskoj, kao i odluku da mu se uskrati pravo na azil u Republici Srbiji.

Dževdet Ajaz je u Turskoj, na osnovu njegovog “priznanja” datog nakon torture, osuđen na 15 godina zatvora, zbog “rušenja ustavnog poretka”. Vlasti Srbije su se oglušile o preporuku Komiteta protiv torture UN, kojom se od Republike Srbije traži da se uzdrži od izručenja Dževdeta Ajaza, jer postoji rizik da bi mogao biti izložen torturi u matičnoj zemlji.

Prekršile su Konvenciju Ujedinjenih Nacija protiv torture kojom je u članu 3. propisano:
“Niti jedna država članica neće proterati, vratiti niti izručiti osobu drugoj državi ako postoje ozbiljni razlozi za sumnju da može biti podvrgnuta torturi“

Turska je od strane najviših tela UN za ljudska prava, kao i od strane najrelevantnijih međunarodnih organizacija za ljudska prava označena kao zemlja u kojoj se sistematski proganjaju politički neistomišljenici, aktivistkinje i aktivisti za ljudska prava, novinari i novinarke, a kršenje ljudskih prava je masovno rasprostranjeno.

Napominjemo da je Turska poslala nekoliko hiljada sličnih zahteva za izručenje na adrese više evropskih država i da su te zemlje, vodeći se između ostalog preporukama Komiteta protiv torture UN, odbile da izruče osobe koje Turska potražuje, što Srbiju čini jedinom zemljom u Evropi koja sarađuje sa Turskom u progonu njenih građana na političkoj i nacionalnoj osnovi.

Ovaj postupak državnih organa je još jedna u nizu sramota koju su naneli Republici Srbiji i njenim građanima. Setimo se skidanja sa repertoara filma “Letnja palata”, da bi se udovoljilo zahtevima kineske ambasade, takođe Srbija veoma često pri glasanju u UN o pitanjima ljudskih prava staje na stranu zemalja koje su poznate po masovnim kršenjima ljudskih prava i progonu svojih građana.

Za razliku od skidanja filma sa repertoara i glasanja u UN, ova poslednja odluka direktno utiče na sudbinu jednog čoveka, što ovu odluku čini još sramnijom.

Slučaj Dževdeta Ajaza na brutalan način pokazuje da su vlasti Srbije prilikom svog delovanja lišene svih skrupula i vrednosti, da se rukovode isključivo ličnim i sitnim interesima, a da cenu njihovog pogubnog delovanja plaćaju građani.

U Beogradu, 26.12.2017.


Štampa   El. pošta