Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

STOP MRŽNJI PREMA ŽENAMA!

Stop fundamentalističkim, klerofašističkim napadima na žene!

Žene u crnom, u saradnji sa Ženskom mrežom Hrvatske, Centrom za ženske i mirovne studije – Anima iz Kotora i otvorenim centrom Bona Fide iz Pljevalja povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u nedelju, 10.12.2017. godine, u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu od 12h organizuju antiklerikalni feministički protest „Stop mržnji prema ženama - Stop fundamentalističkim, klerofašističkim napadima na žene!”

Protestvujemo zato što smo protiv:

- fundamentalizama kao političkih pokreta desničarske ili ultradesničarske orijentacije koji deluju pod plaštom religije, etniciteta, tradicije, kulturnog nasleđa a prvenstveno ugrožavaju prava žena;
- mržnje prema ženama, brutalnih napada na reproduktivna i seksualna prava žena, kampanja za zabranu abortusa od strane najviših velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve,
- propagande o tzv. beloj kugi ili “odumiranju” nacije, a kroz pozivanje na kulturni identitet, etnicitet;
- nametanje načina odevanja i načina života u ime islama, kontrole nad ženama - ograničavanje pa i zabrane kretanja, poligamije, genitalnog sakaćenja žena u ime islama u Sandžaku;
- protiv selektivnih abortusa u Crnoj Gori čiji su uzroci u patrijarhalnoj diskriminaciji žena i normalizovanom nasilju nad ženama;
- slavljenja rata i ratnih zločinaca kao heroja, pre svega od srane Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve – što nastavak ratnouškačke, militarističko-nacionalističke politike,

Protestvujemo zato što smo za:
- za sekularni karakter države - potpunu odvojenost crkve i države, nemešanje crkve u državne poslove, ali i nemešanje države u religijska pitanja;
- za reproduktivna prava - pravo žene da odlučuje da li će, kada i kako imati decu ili ne, bez obzira na nacionalnost, klasu, rasu, religiju, seksualnu orijentaciju ili van/bračni status;
- za ekonomske, socijalne i političke uslove koji omogućavaju ženama donošenje odluka o reproduktivnim pravima,
- za kvalitetne, dostupne i sigurne zdravstvene usluge, kontraceptivna sredstva i abortus u državnim institucijama.

Nećemo da budemo mašine za rađanje!
Nećemo da rađamo za naciju, državu, crkvu, armiju!

Uvek neposlušne!

U Beogradu, 08.12.2017.


Štampa   El. pošta