Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Protiv Vulinovog rasističkog govora mržnje

Presudom Višeg suda u Beogradu aktuelni ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin oslobođen je optužbe za diskriminaciju, uvrede i jezik mržnje prema Albancima. Takva presuda izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu sposobnosti sudstva u Srbiji da odgovorno primenjuje Zakon o zabrani rasne i verske diskriminacije koji sankcioniše ‘izazivanje ili podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj, seksualnoj ili drugoj pripadnosti’.

Ocenjujući optužbu protiv Vulina kao neosnovanu, sud je dao i pravno-institucionalnu moć jeziku mržnje, netoleranciji i ksenofobiji nad Albancima, posebno onima koji žive u Srbiji. Time se legalizuje šovinistički i rasistički govor mržnje koji dolazi do izražaja u korišćenju pogrdnog izraza ‘Šiptari’ za kosovske Albance. To je izraz koji u sebi sadrži prezir prema pripadnicima/ama naroda drugog reda, ljudskim bićima obeleženima manjom vrednošću kojima je namenjeno da budu poslušni i da se zadovoljavaju najgorim fizičkim poslovima kako je to bilo nekad kad su kosovski Albanci po Beogradu i drugim gradovima u Srbiji zarađivali svoj hleb kao drvorezači i ćumurdžije.

Pomenuti Vulin je samo u septembru 2020. u zvaničnoj komunikaciji upotrebio taj izraz najmanje šest puta. On se pravdao time da sami Albanci koriste sličnu reč za imenovanje sopstvenog naroda. Međutim, već odavno je jasno da korišćenje te reči znači nipodaštavanje Albanaca te da ga oni na koje se odnosi doživljavaju isključivo na taj način. Na Vulinovu drskost izraženu u upornom korišćenju pomenutog izraza (što ohrabruje određene medije da ga takođe koriste) nadovezuje se njegovo demagoško objašnjavanje da oni koji hoće da ga spreče u njegovoj slobodi šovinističkog govora ustvari žele da ga spreče da odlazi u Jasenovac ili na prostor Kosova i da se time hoće ućutkati oni Srbi koji ne žele da ćute (?!).

Povodom navedenih Vulinovih besmislica pitamo se: Na koji način nipodaštavanje bilo koga može biti borba za istinu? Kako verbalna diskriminacija može da dovede do razumevanja između dva naroda? Vulinu je jasno: tako da Albanci prihvate da su građani drugog reda.

Takav govor Vulina i njemu sličnih duboko ponižava sve građane i građanke Srbije koji ne žele da prihvate podelu ljudskih bića na ljude prvog reda i ljude drugog reda niti podelu naroda na vrednije i manje vredne narode. Dok ne odbacimo mogućnost da šovinisti govore u naše ime – nema nam budućnosti!

Beograd, 9. 2. 2021.


Štampa   El. pošta