Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Ponovo zveckaju vojnim rokom – DOSTA!

Povodom militarističkih kampanja za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka

Režim A. Vučića konstantno proizvodi tenzije, drži građanke/ne u strahu od rata. Najava uvođenja obaveznog vojnog roka, praćena rastućim trošenjem ogromnih budžetskih sredstava za kupovinu naoružanja i stalnim pozivanjem na borbenu gotovost služe isključivo njegovoj promociji u funkciji permanentne predizborne kampanje. A. Vučić i drugi predstavnici režima – saučesnici i akteri u ratovima 90-ih- zaboravljaju da je ogroman broj muškaraca odbio da bude sveden na topovsko meso i da na to neće pristati ni danas!

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je početkom 2011. godine Odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka, a na odsluženje vojnog roka upućuju se samo mladići i devojke koji to žele. U proteklih 11 godina, bilo je svega 11.000 lica na dobrovoljnom služenju vojnog roka, što ukazuje na nizak nivo interesovanja mladih za vojni poziv.
Pravo na prigovor savesti zagarantovano je u Ustavu Republike Srbije, u članu 45. Pravo na prigovor savesti priznato je 27. avgusta 2003. godine, zahvaljujući kampanji (2001.-2003.) nevladinih organizacija, pre svega Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) i Žena u crnom, uz podršku ogromnog broja organizacija civilnog društva i građanstva u celoj Srbiji.

Zato se pitamo: čemu služe kampanje za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka?
Da li režim time namerava da nadoknadi stalni odliv profesionalnih vojnih kadrova koji svakodnevno napuštaju VS nezadovoljni uslovima rada? Da li time pretenduje da ublaži ‘odliv mozgova’ iz zemlje? Da li obavezni vojni rok treba da prikrije enormnu nezaposlenost mladih, iz čega proizilazi da režim uvodi nove pritiske i ucene? Srpska napredna stranka je već odavno preuzela ulogu zavoda za zapošljavanje, a kampanjama za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka pretvara se u regrutni centar za vrbovanje novih članova! Naravno, SNS računa i na autoritarnu i militarističku kulturu dela javnog mnjenja, posebno onih starijih građana koji vide vojni rok kao ‘vaspitnu ustanovu’ i ‘životnu školu’, a sve u funkciji slepe poslušnosti vođi.

Smatramo da postoje brojne prepreke ponovnom uvođenju vojnog roka jer:

  • Ustavom je zagarantovano pravo na prigovor savesti, tako da nema mogućnosti uvođenja vojnog roka za one koji to ne žele, a oni koji žele mogu to da ostvare kroz dobrovoljno služenje vojnog roka;
  • Ponovno uvođenje vojnog roka koštalo bi državu ogromna sredstva – umesto toga neophodno je ulagati novac u ljudsku bezbednost – zdravstvo, obrazovanje, zaštitu životne okoline, zaštitu žena od nasilja, itd.

Prigovor savesti je Ustavom zagarantovano pravo – to je naše pravo na izbor, na neposlušnost svim vidovima militarizacije društva! Sve za mir, zdravlje i znanje – ništa za naoružanje!

Beograd, 11. 2. 2021.


Štampa   El. pošta