Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Pamtimo zločine na području Zvornika!

Žene u crnom će 31. maja i 1. juna 2021. godine, zajedno sa Udruženjem žrtava opštine Zvornik, učestvovati u obeležavanju 29. godišnjice zločina na području Zvornika. I ovom prilikom izražavamo saosećanje i solidarnost sa porodicama žrtava zločina počinjenih u naše ime.

Tokom maja i juna 1992. srpske oružane formacije vršili su zločine etničkog čišćenja, pljačke, torture, ubijanja…31. maja 1992. godine prognano je više hiljada civila bošnjačke nacionalnosti iz 13 sela sa područja opštine Zvornik, a oko 700 muškaraca potom je ubijeno u mestu Gerina klanica.
U okviru obeležavanja 29. godišnjice masovnih zločina masovnih zločina aktivistkinje Žena u crnom će učestvovati u sledećim komemorativnim skupovima:

31. maj 2021:

  • Poseta konc-logoru Pilica (nekadašnji Dom kulture, sad ruševina) u kojem je ubijeno 595 muškaraca bošnjačkog imena; samo su dva preživela, jedan od njih je umro 2017 godine;
  • „Klišanska noć straha i neizvesnosti“ istorijski čas u selu Klisa o zločinu počinjenom 31. maja 1992. kada su srpske oružane snage saterale više hiljada civila iz 13 sela sa područja opštine Zvornik;

1. jun 2021.

  • Mirovni marš ‘Stazom smrti’ sa porodicama žrtava i preživelima;
  • Crni vrh – masovna grobnica – do sada najveće masovne grobnice na području Bosne i Hercegovine;
  • Karakaj - poseta bivšem konc-logoru u srednjoškolskom centru u Karakaju, gde je deportovano više od 700 muškaraca, među kojima je bilo i maloletne dece i starijih od 80 godina, gde su ubijeni;
  • Ukop/dženaza na groblju/mezarju u Memićima.

Pred Specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu održano je od decembra 2008. je suđenje za predmet Zvornik 2, koje su, zajedno sa porodicama žrtava pratile i Žene u crnom.
22. novembra 2010. doneta je presuda za zločine u Zvorniku. Prvooptuženi Branko Grujić osuđen je na kaznu zatvora (6 godina), dok je drugooptuženi Branko Popović osuđen na 15 godina zatvora. U potpunosti smo podržale porodice žrtava koje su presudu ocenile krajnje ciničnom i uvredljivom za žrtve. Presuda prikriva odgovornost zločinačkog režima S. Miloševića za etničko čišćenje i druge zločine organizovane u sadejstvu sa JNA, srpskim paravojnim formacijama, Vojskom Republike Srpske, a takođe dokazuje da su u Srbiji i dalje na delu klima i praksa nekažnjivosti na svim nivoima (krivično-pravnom, političkom, moralnom).

I dalje ćemo se, zajedno sa porodicama žrtava sa područja Zvornika zalagati sa kažnjivost zločina, pravedan mir i dostojanstvo žrtava.

31. maj 2021.


Štampa   El. pošta