Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Nećemo da rađamo za državu, naciju, crkvu, armiju ni partiju!

Najoštrije osuđujemo izjavu Predsednika Republike u kojoj je "zamolio" žene da razumeju potrebu Srbije i rađaju više dece, jer bez veće stope nataliteta, kako je rekao: "ne možemo da opstanemo kao Srbija". Ta izjava je ponižavajuća i degradira žene jer ih svodi na mašine za rađanje radi reprodukcije nacije i jeftine radne snage. Pored toga, iz ove izjave, ali i izjava koje su predhodile, kao i sramotne kampanje, može se iščitati da je ovaj poziv za rađanje upućen ženama srpske nacionalnosti, koje su heteroseksualne, dok su ostale isključene, a zabrinutost zbog demografskog pada je povezana sa depopulacijom samo unutar srpskog naroda. To postaje jasno kada predsednik Vučić poredi, na primer, Smederevo i Uroševac, zatim Zaječar i Srbicu, pa Gornji Milanovac i Dečane, ističući značajan priraštaj u Republici Kosovo (misli se na Albanke) i gubitak stanovništva u Srbiji. Dalje, on ponavlja da se državna pomoć zaustavlja na četvrtom detetu, što isključuje podršku mnogim romskim porodicama.

Osim što se radi o nacionalizmu i ponovljenom rasizmu, iz ove izjave je vidljiva i svojevrsna mizoginija, jer predsednik predlaže društvu i posebno medijima da stvore klimu u kojoj će žene koje rode troje i četvoro dece "biti poštovane i omiljene, a ne izbacivane iz društva, zato što nemaju dovoljno vremena za skupe provode, tašnice i cipele itd".

Ova izjava je problematična i zato što namerno previđa i socijalne uslove koji su neophodni u slučaju da žena odluči da rađa. Mere štednje koje Vlada Srbije sprovodi najviše pogađaju žene jer su u vremenima krize prve koje dobijaju otkaze, a njihova primena smanjuje i broj radnih mesta. Takođe i predviđena zabrana zapošljavanja se odnosi upravo na one sektore u kojima žene čine najveći deo radne snage, kao što su zdravstvo i obrazovanje (žene tu čine preko 70% zaposlenih). Situacija je još nepovoljnija u privatnom sektoru, gde su žene u izrazito nesigurnom položaju, prinuđene da rade za nižu platu i bez socijalnog osiguranje i neretko dobijaju otkaze baš kada planiraju da/ili zatrudne.

Dalje, ovde se radi o trgovini ljudskim pravima, koja nisu na prodaju. Predsednik nudi državnu novčanu pomoć u zamenu za restrikcije prava na abortus.

Sve zajedno, služi tome da se otvaranjem pitanja nataliteta skrene pažnja sa drugih socijalno-ekonomskih problema, time što će se žene optužiti da su odgovorne za očekivanu "belu kugu" jer su sebične i troše vreme na skupe provode, tašnice i cipele.
Mi smatramo da se odluka o rađanju tiče isključivo žena, a ne države ili crkve! Zbog svega toga, kažemo:

Nećemo da rađamo za državu, naciju, crkvu, armiju ni partiju!
Odbijamo poziv na patriotsko rađanje usmereno na reprodukciju žrtava budućih ratova.
Ni državu ni Boga, blizu jajnika moga!
Moje telo, moja teritorija!

Žene u crnom
Autonomni ženski centar
Rekonstrukcija zenski fond
Romska ženska mreža
Organizacija za lezbejska ljudska prava - Labris
Mreža Žene protiv nasilja
Mreža žena Rasinskog okruga
Udruženje žena Peščanik, Kruševac
Nena - grupa za mir i prava žena, Leskovac
Beograd, 19. mart 2018.


Štampa   El. pošta