Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

U odbranu sekularnog karaktera Republike Srbije

Apel javnosti

Zabrinute/i zbog gubljenja sekularnog karaktera države Srbije i zbog sve agresivnije klerikalizacije našeg društva, obraćamo se javnosti sa sledećim pitanjima:

- zbog čega se odgovorni predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti ne pridržavaju ustavnog principa odvojenosti crkve od države, već svojim ponašanjem u sve većoj meri brišu razliku između javnoga i državnoga na jednoj a verskog i crkvenog na drugoj strani?

- zbog čega narodni poslanici ne obavljaju svoje dobro plaćene dužnosti u dane crkvenih praznika koji zakonom nisu proglašeni neradnim danima?

- zbog čega se u političkim i javnim pitanjima u sve većoj meri uvažava mišljenje Srpske pravoslavne crkve, iako jedan od osnovnih principa građanskog društva i demokratske države naglašava da se nijedna crkva ne sme mešati u državna pitanja (kao što se država ne sme mešati ni u unutarcrkvena pitanja)?

- zbog čega se vlast u Srbiji po pitanjima verskih prava i sloboda ne ugleda u najrazvijenije i najnaprednije zemlje Evrope i sveta, već oponaša najgore primere klerikalnih država u Evropi, s tendencijom približavanja teokratskim uzorima nekih vanevropskih zemalja?

- zbog čega patrijarh Pavle ne prestane da ispoljava mržnju prema ženama, optužujući ih za „čedomorstvo“ i „belu kugu“?

- čemu služi prisila dece da idu na veronauku, a čemu pritisci na roditelje dece koji ne žele da njihova deca u školi budu podvrgavana bilo kakvoj (pa stoga i verskoj indoktrinaciji)?

- zbog čega se uporno podstiče pretvaranje Srpske pravoslavne crkve u državnu crkvu, zbog čega se toj crkvi daje sve više privilegija, a njeni visoki predstavnici oslobađaju krivične odgovornosti čak i kada čine krivična dela protiv morala i ljudskog dostojanstva?

- zbog čega se podstiče fundamentalizam u svim verskim zajednicama, naročito u tzv. tradicionalnima i privilegovanima? Kome je to ustvari u interesu?

- zbog čega se vrši diskriminacija građanki i građana Srbije koji ne pripadaju tradicionalnim verskim zajednicama ili su ateisti/kinje odnosno agnostici/kinje?

Smatramo da bi dalja klerikalizacija i teokratizacija još više udaljila Srbiju od demokratskih zemalja i da samo dosledno pridržavanje principa sekularne države može zaustaviti klerofašističke i kleronacionalističke tendencije. Stoga, našim zahtevima za očuvanje sekularnih principa ne osporavamo pravo na slobodu veroispovesti već se odlučno zalažemo za jednak tretman verujućih i neverujućih.

Saopštenju se pridružuju :
Koalicija za sekularnu državu: Centar za mir i razvoj demokratije, Helsinški odbor za ljudska prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Queeria, list Republika, Socijaldemokratska unija, Urban in, Škart
Mreža Žena u crnom iz Srbije (Boljevac, Bor, Dimitrovgrad, Kikinda, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Niš, Novi Sad, Novi Bečej, Novi Pazar, Pančevo, Pirot, Velika Plana, Vlasotince, Vranje, Vrbas, Zaječar)

Beograd, 26. januar 2009.


Štampa   El. pošta