Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Oslobađanje osobe koja je osuđena za najteže zločine ne sme da bude povod za slavljenje zločina

Odluka švedskih vlasti o skraćenju roka zatvorske kazne Biljani Plavšić ni u pravnom ni u moralnom smislu ne dovodi u pitanje status Biljane Plavšić: ona je i dalje pravosnažno osuđena za najteže zločine protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini, uključujući progon i etničko čišćenje nesrpkog stanovništva.

Zato odluku švedskih vlasti da Biljanu Plavšić oslobodi daljeg izdržavanja kazne treba razumeti isključivo kao pravnu odluku koja je bazirana na švedskim propisima koji se odnose na ranije puštanje na slobodu, a ne kao odluku koja amnestira njenu odgovornost za izvršene zločine. Međutim, ovaj legalistički pristup prilično je pomućen činjenicom da žrtve zločinačke politike koju je Biljana Plavšić predvodila nisu imale pravo na bilo kakvo humanitarno ublažavanje njihovih patnji i da niko ne može srodnicima žrtava da vrati njihove najbliže. Stoga očekujemo od vlasti Republike Srbije da poštuju tu činjenicu i da ne dozvole bilo kakvo slavljenje osobe osuđene za najteže zločine, trijumfalne dočeke i slične manifestacije.

Zahtevamo od vlasti u Srbiji da ni na koji način ne učestvuju u u eventualnoj glorifikaciji Biljane Plavšić i u promovisanju žene koja je osuđena za najteže zločine u nacionalnu heroinu, mučenicu i žrtvu međunarodne nepravde, jer bi to značilo samo jedno: da u Srbiji i dalje dominira ideologija zločina i da se zločinački fašizam izjednačava s patriotizmom. A to bi Srbiju još jednom dovelo na stub srama.

Zločin ne sme da se zaboravi niti da se relativizuje. Na organima države leži odgovoran zadatak da za to stvore pretpostavke i da osiguraju emancipaciju Srbije od zločinačke prošlosti, koju među ostalima simbolizuje i osuđena Biljana Plavšić.

U Beogradu, 22. 10. 2009.

Žene u crnom – Beograd
Komitet pravnika za ljudska prava - Beograd


Štampa   El. pošta