Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Stop licemerju srpske pravoslavne crkve!


Klerofašističkim i neonacističkim pozivima na linč učesnika/ca Parade ponosa koje će se održati u nedelju 20. septembra pridružio se na svoj licemeran način mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, vodeći velikodostojnik Srpske pravoslavne crkve. Proglašavajući LBGT populaciju izdancima Sodome i Gomore on je indirektno, ali nedvosmisleno, opravdao planirano nasilje, a delom čak i pozvao svoje sledbenike učestvuju vršenju nasilja.
Suprotno važećem ustavu, koji Srbiju definiše kao laičku državu, mitropolit još jednom izriče sudove o aktuelnim političkim pitanjima. U svoju će odbranu on verovatno navesti da je njegov sud o Sodomi i Gomori na beogradskim ulicama moralnog, a ne političkog karaktera. Možda bi javnost takvu odbranu i mogla da prihvati, pa ćemo se preventivno složiti s Amfilohijem: njegov je sud po svom karakteru moralan (a ne politički) sud.
Međutim, Srpska pravoslavna crkva je poslednja institucija u Srbiji koja bi imala prava da izriče bilo kakve moralne sudove. Pitamo se:

Zar institucija koja u svojim redovima ima niz pedofila i ostalih počinitelja seksualnih zločina, od kojih neki obavljaju i najviše funkcije u hijerarhiji, nema prava da bilo šta govori o bilo čijem seksualnom opredeljenju?

Zar institucija koja je uporno blagosiljala ratne zločince, opravdavala zločine a još i danas ustrajava na odbrani lika i dela „srpskih junaka i vitezova“ koji su svoje junaštvo dokazivali ubijanjem i mučenjem žrtava, žena, dece i staraca, nema pravo da se bilo kakvim moralnim sudovima javlja u javnosti dok se ne odrekne svog sramotnog i nečovečnog ( i naravno, nehrišćanskog) propagiranja mržnje i podržavanja zločina?

Zar instutucija koja beslovesno teži i žudi za zemaljskim dobrima i parazitski živi na grbači naroda i države mogla bi da se konačno zapita o smislu svog poslanja i da se skrušeno posveti kajanju za zla koje su učinili njeni pripadnici i proteklim ratovima, umesto da nam svima deli lekcije i priziva krv na ulice Beograda?

A državni bi tužilac mogao da razmisli nisu li se u Amfilohijevoj izjavi stekli i neki elementi krivičnog dela. Da ne govorimo koliko ovakvo ponašanje SPC nanosi ozbiljnu štetu integracionbim procesima Srbije.

U Beogradu, 17. septembra 2009.

Žene u crnom - Beograd
Komitet pravnika za ljudska prava
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji


Štampa   El. pošta