Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

REPRESIVNI ZAKON PROTIV GRAĐANSKIH SLOBODA I LJUDSKIH PRAVA

Saopštenje povodom usvajanja Zakona o elektronskim komunikacijama


Skupština Srbije je usvojila 15. juna 2010. godine Zakon o elektronskim komunikacijama, kojim se Bezbednosno-informativnoj agenciji i drugim organima dozvoljava da bez odluke suda vrše uvid u komunikaciju putem telefona i interneta.

Zakon je usvojen po hitnom postupku, ne uzimajući u obzir amandmane republičkog zaštitnika građana, kao ni proteste brojnih profesionalnih udruženja i nevladinih organizacija koji su upozorili na to da neke odredbe Zakona otvaraju mogućnost za zloupotrebe i da on krši ustavom zagarantovanu tajnost komunikacije. Naime, po članu 41. Ustava Srbije tajnost pisama i drugih sredstava komunikacije je nepovrediva, a odstupanja su dozvoljena samo na osnovu odluke suda. Međutim, usvojeni zakon je u suprotnosti sa ovim članom Ustava i predstavlja jačanje represivnog zakonodavstva. Njime se ograničavaju građanske slobode i ljudska prava, a policijska moć se proširuje. To je militarističko svođenje bezbednosti isključivo na represivnu dimenziju, čime se ugrožava ljudska bezbednost (pre svega, lična i politička bezbednost, kao i zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda).

Umesto da se preduzmu odlučne mere protiv onih koji zaista ugrožavaju bezbednost zemlje (ratnih zločinaca u bekstvu, pripadnika organizovanog kriminala, nosilaca sprege ostataka ratne mafije i tajkuna, onih koji sprovode ili su sprovodili pljačkašku privatizaciju, lidera klerofašističkih i neonacističkih organizacija, itd.), uvode se represivne mere policijske kontrole. Uvođenjem tih mera omogućiće se da se lako pravda pojačani nadzor nad pokretom za ljudska prava. Time se povećava nebezbednost i demonizacija branitelja/ki ljudskih prava, aktivista/kinja društvenih pokreta i svih manjina.

Umesto da se sprovode se institucionalne reforme (lustracija, otvaranje tajnih dosijea, civilna demokratska kontrola nad oružanim snagama, donošenje zakona o privatnim bezbednosnim agencijama, itd.) uvodi se kontrola građana/ki proizvodnjom straha, nepoverenja i paranoične sumnjičavost. Sve ovo ima za cilj jačanje policijske države.

Žene u crnom će, zajedno sa drugim nevladinim organizacijama pokrenuti pred Ustavnim sudom žalbu, kojom će se tražiti ocenu ustavnosti Zakona o elektronskim komunikacijama.

Žene u crnom
Pridružuju se:
Žene za mir, Leskovac
SOS telefon za žene u decu žrtve nasilja, Vlasotince
Rekonstrukcija ženski fond, Beograd
Glas razlike, Beograd
Labris, Beograd
Esperanca, Novi Sad
Urbanin, Novi Pazar
Regionalni centar za manjine, Beograd
Centar za kulturnu afirmaciju, Dimitrovgrad
Centar za mir i razvoj demokratije, Beograd

Beograd, 16. juna 2010.


Štampa   El. pošta