Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

SAOPŠTENJE POVODOM GODIŠNJICE OTMICE U ŠTRPCIMA

U subotu, 27. februara 1993. godine, grupa vojnika Vojske Republike Srpske koju je predvodio haški optuženik Milan Lukić, iz voza br. 671, u stanici Štrpci, otela je 19 putnika, 18 Muslimana i jednog Hrvata, a zatim ih odvezla u selo Prelovo kod Višegrada. U tom selu, u fiskulturnoj sali osnovne škole putnici su postrojeni uza zid, pretresani i tučeni. Nakon toga su vezani žicom, ubačeni u kamion i odveženi u jedno selo u pravcu Višegrada. U garaži jedne od spaljenih kuća, u neposrednoj blizini obale Drine, Milan Lukić i Boban Inđić su likvidirali putnike iz voza.

Prema dokumentaciji ŽTP „Beograd“ predstavnici Srbije, SRJ i ŽTP znali su za plan otmice putnika „nesrpske“ nacionalnosti, državljana SRJ.
Predsednik SRJ tada je bio Dobrica Ćosić, komandant Užičkog korpusa VJ haški optuženik Dragoljub Ojdanić, a direktor ŽTP-a Milomir Minić, poslanik SPS.

Do sada, za zločin je osuđen samo jedan počinilac, Nebojša Ranisavljević, koga je Viši sud u Bijelom Polju 9. septembra 2002. godine osudio na 15 godina zatvora. Odlukom Vrhovnog suda Crne Gore iz 2004. godine, ova presuda je postala pravosnažna.

Osim muslimana za egzekuciju je odabran jedan Hrvat. Najmlađi ubijeni je imao 16 godina. Oteti su: Esad Kapetanović, Ilijaz Ličina, Fehim Bakija, Šećo Softić, Rifeta Husovića, Sead Đečević, Ismet Babačić, Halil Zupčević, Adem Alomerović, Rasim Ćorić, Fikret Memetović, Favzija Zeković, Nijazim Kajević, Muhedin Hanić, Safet Preljević, Džafer Topuzović, Jusuf Rastoder, Zvezdan Zuličić i Tomo Buzov.

Žene u crnom zahtevaju od pravosudnih institucija države Srbije koja se zalaže za Evropske integracije da poštuje principe tranzicione pravde: pravo na istinu, pravo na pravdu i porodicama žratava otmice otkrije imena naredbodavaca i organizatora zločina, kao i svih izvršilaca i da ih kazni. Time će pokazati, ne samo da uvažava dostojanstvo žrtava, nego i da želi da napravi raskid sa zločinačkom politikom iz prošlosti.

Žene u crnom će se dana 27. februara 2010. godine pridružiti akciji Inicijative mladih za ljudska prava, koja će biti održana na Platou ispred Servantes instituta od 15h do 16.30h.


U Beogradu, 26. februara 2010.


Štampa   El. pošta