Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

DISKRIMINACIJA U ČAČANSKOM GRADSKOM PREVOZU

Čačanski „Autoprevoz“ uveo je celodnevne i vikend karte različitih boja za žene i muškarce, obeležene različitim bojama i pohvalio se u svom saopštenju da su karte koje se izdaju ženama crvene i ljubičaste, a muškarcima plave i žute, uz izgovor da je reč o vidu kontrole. Direktor ove kuće izjavio je da je cena karte ista "samo su njihove boje različite i primerene polovima". U tom preduzeću, prenosi Tanjug ( 28.02.20110), razmatraju mogućnost uvođenja "junior" karata, "kako bi, na primer, bilo onemogućeno da istu kartu koriste majka i ćerka".

Istovremeno, uvođenje muških i ženskih karata se obrazlaže "potpunom evidencijom putnika" kako navodi Tanjug, uz dodatno objašnjenje da se time sprečava da jednu kartu "koristi više osoba, odnsono muž i žena".

Jasno je da je u ovom slučaju došlo do sprege patrijarhalne, tradicionalističke matrice i neoliberalnog koncepta krajnje eksploatacije potrošača. Čačanski autoprevoznik je, pod plaštom navodne modernizacije po evropskim standardima, dozvolio sebi istovremeno:

1. da vrši polnu segregaciju izadavanjem zasebnih karata za žene u muškarce,
2. da učvršćuje ionako snažan proces klerikalizacije društva koji predvodi Srpska pravoslavna crkva, tako što definiše koje su boje primerene kom polu,
3. da izvrši dodatni atak na budžet stanovništva koje je već iscrpljeno siromaštvom.

Zahtevamo, stoga, da se ovakav način štampanja i izdavanja karata hitno ukine, a da preduzeće uputi izvinjenje javnosti.

U Beogradu, 01.03.2011. Žene u crnom


Štampa   El. pošta