Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

MIROVNA AKCIJA PROTIV NASILJA U LIBIJI

za podršku nenasilnim protestima u Severnoj Africi i Bliskom istoku

Pridružujemo se zahtevima velikog broja organizacija i mreža za mir, ljudska prava, ženska ljudska prava u celom svetu da libijski režim diktatora Gadafija prestane sa masakrom i zločinima protiv sopstvenih građanki i građana.
Podržavamo nenasilne proteste demokratskih snaga u Libiji da se oslobode Gadafijevog režima koji već 42 godine vlada gvozdenom pesnicom, kršeći elementarna ljudska prava i građanske slobode.

Takođe podržavamo nenasilne proteste građanki i građana u Severnoj Africi (Tunisu, Egiptu, Maroku, Alžiru), kao i zemljama Bliskog istoka (Bahreinu, Jemenu, Iranu...) koji su hrabro i odlučno ustali protiv diktatorskih pljačkaških režima, želeći da žive u miru, dostojanstvu i slobodi.

Izražavamo naše najdublje poštovanje i solidarnost sa ženama koje imaju ključnu ulogu u nenasilnim građanskim protestima. Svojom vidljivim, masovnim i hrabrim učešćem u protestima u tim zemljama, žene su pokazale da ne pristaju na uloge koje su im nametnula patrijarhalna konzervativna društva.

Zahtevamo da Srbija prestane sa izvozom i prodajom oružja diktatorskim režimima Severne Afrike, Bliskog istoka i drugim zemljama. Znamo da će ti režimi oružje upotrebiti protiv sopstvenog naroda. Zahtevamo da Republika Srbija strogo poštuje rezoluciju UN kojom se uvode sankcije libijskom režimu.
Takođe očekujemo da Republika Srbija jasno i nedvosmisleno osudi diktatorske i korumpirane režime i time pokaže da daje doprinos izgradnji mira i ljudske bezbednosti zasnovane na ljudskim pravima, građanskim slobodama, ekonomskom i socijalnom razvoju a ne na militarizmu, oružju, represiji i nasilju.

Podršku nenasilnim pokretima u Severnoj Africi i Bliskom istoku, kao i protest protiv nasilja diktatorskog režima u Libiji, ali i svim drugim državama Severne Afrike i Bliskog istoka, izrazićemo mirovnom akcijom 28. februara 2011. godine, od 13h do 13.30h na Trgu Republike.

Beograd, 27. februara 2011.

Žene u crnom


Štampa   El. pošta