Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

SAOPŠTENJE POVODOM GODIŠNJICE OTMICE U ŠTRPCIMA

Pre 18 godina, 27. februara 1993. godine, paravojna formacija „Osvetnici“ uključena u Vojsku Republike Srpske, koju je predvodio Milan Lukić, osuđen u Hagu na doživotni zatvor zbog zverskih ubistava Muslimana u Višegradu, iz voza br. 671 u stanici Štrpci, otela je 18 Muslimana i jednog Hrvata, a zatim ih odvezla u selo pored Višegrada. U garaži jedne od spaljenih kuća, u neposrednoj blizini Drine, Milan Lukić i Boban Inđić su ubili putnike iz voza.

Najmlađi ubijeni je imao 16 godina. Oteti su: Esad Kapetanović, Ilijaz Ličina, Fehim Bakija, Šećo Softić, Rifeta Husovića, Sead Đečević, Ismet Babačić, Halil Zupčević, Adem Alomerović, Rasim Ćorić, Fikret Memetović, Favzija Zeković, Nijazim Kajević, Muhedin Hanić, Safet Preljević, Džafer Topuzović, Jusuf Rastoder, Zvezdan Zuličić i Tomo Buzov.

Dana 25. februara ove godine, zvanično je saopšteno da su među skeletnim ostacima nađenim ovog leta na srpskoj strani jezera Perućac i ostaci dva putnika oteta u Štrpcima: Rasima Ćorića iz Prijepolja i Jusufa Rastodera iz Berana. Ostali posmrtni ostaci još uvek nisu nađeni.

Prema dokumentaciji ŽTP „Beograd“, predstavnici države Srbije, Vojske Jugoslavije i ŽTP znali su za plan otmice putnika „nesrpske“ nacionalnosti, državljana SRJ.
Predsednik SRJ je bio Dobrica Ćosić, formacijski nadležan u VJ Dragoljub Ojdanić, osuđen u Hagu na 15 godina zbog zločina nad albanskim građanima i građankama na Kosovu, a direktor ŽTP-a bio je Milomir Minić, tada poslanik SPS.

Za ovaj zločin je osuđen samo Nebojša Ranisavljević i to u Crnoj Gori na 15 godina zatvora.

Ostali su nekažnjeni već 18 godina. Njihove porodice čekaju 18 godina da sahrane svoje. Zločinci spokojno žive već gotovo dve decenije.

Potpisnice saopštenja traže od pravosudnih institucija države Srbije koja se deklarativno od 2000. zalaže za evropske integracije da u praksi poštuje principe tranzicione pravde: pravo na istinu, pravo na pravdu, otkrije i kazni sve planere, naredbodavce, organizatore i izvršioce zločina. Time će pokazati ne samo da uvažava dostojanstvo žrtava, da su za nju građani svih nacionalnosti podjednako važni i da želi da raskine sa sramotnom i zločinačkom politikom iz prošlosti.

U Beogradu, 26. februara 2011.

Žene u crnom
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Inicijativa mladih za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava


Štampa   El. pošta