Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

SOLIDARNA PODRŠKA PRVOJ PARADI PONOSA U PODGORICI!

Verujući da ne postoji hijerarhija u ljudskim pravima, Žene u crnom smatraju da su prava LGBT populacije - ljudska prava. Zbog toga je za nas važno da podržimo održavanje prve Parade ponosa u Podgorici, jer ona svedoči o demokratskim procesima, kao i o kulturi poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Takođe, verujemo da je Parada ponosa izraz borbe protiv diskriminacije, i da kao takva, mora biti održana. Kao organizacija civilnog društva, i organizacija koja se bavi ljudskim pravima, podržale smo održanje Parade ponosa u Beogradu, na kojoj smo učestvovale svojim brojnim prisustvom. Time, ujedno, razbijamo tišinu koja okružuje nasilje koje trpe osobe homoseksualne orijentacije.

Ovom prilikom želimo da kažemo da ćemo doći na Paradu ponosa u Podgorici, i pozivamo sve one heteroseksualne građanke i građane da svojim prisustvom podrže kulturu poštovanja ljudskih prava, čime smanjujemo podele među ljudima. I ovom prilkom želimo da podsetimo da seksualane orjentacije uvek upućuju na ljubav i poštovanje, i da te dve vrednosti spadaju u nesporne ljudske vrednosti. Parada ponosa je zato još jedan poziv na poštovanje različitosti koja svojim postojanjem ne ugrožava druge.

Žene u crnom uz podršku:
Škart
Centar za mir i razvoj demokratije
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Komite pravnika za ljudska prava
Koalicija za sekularnu državu
Mreža Žena u crnom Srbije (Novi Sad, Novi Bečej, Pančevo, Kikinda, Kruševac, Kragujevac, Velika Plana, Leskovac, Vlasotince, Dimitrovgrad, Pirot, Niš)

U Beogradu, 12. maja 2011.


Štampa   El. pošta