Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

KAMPANJA DIFAMIRANJE prof. dr DRAGANE DULIĆ

Sistematska klevetnička kampanja koja se već izvesno vreme vodi protiv bivše dekanke Fakulteta za bezbednost Univerziteta u Beogradu prof. dr Dragane Dulić postigla je svoj prvi efekat: Senat Univerziteta doneo je sramotnu odluku da joj onemogući nastavak rada na Univerzitetu, iako je ona i formalno i naučno u potpunosti zadovoljila uslove za produženje radnog odnosa (time je Univerzitet dokazao vernost sramnoj tradiciji, koja seže od izbacivanja Ksenije Atanasijević sa Filozofskog fakulteta pa do dodeljivanja počasnog doktorata Vladimiru Putinu). Sledi i drugi efekat: Naučno-nastavno veće Fakulteta za bezbednost podvrgnuto je pritiscima da se iz ispitne literature i upotrebe u nastavi uklone udžbenici i priručnici čija je autorka prof. Dulić. Prof. Dulić se difamira istrgutim citatima. U ulozi cenzora i interpretatora citata nalaze se nesvršeni studenti Fakulteta za bezbednost, koji naučnu vrednost stručne literature čija je autorka profesorka Dulić, nositeljka najvišeg naučnog zvanja, ocenjuju na osnovu svojih političkih afiniteta. Nije nipošto slučajno da kampanju predvode organizacije i grupe koje su se afirmisale svojim zalaganjem da se Ratko Mladić i Radovan Karadžić smatraju srpskim herojima. Jasno je da glorifikacija pomenute dvojice zločinaca nije kompatibilna s pozitivnim vrednovanjem lika i dela vodeće srpske (i istaknute svetske) stručnjakinje za ljudsku bezbednost prof. Dragane Dulić. Stoga zagovornicima povratka Srbije u srednjevekovni mrak nije preostalo ništa drugo nego da na osnovu iskonstruisanih monstruoznih optužbi (posredstvom citata koji su istrgnuti iz konteksta i sličnih nečasnih i nenaučnih metoda argumentacije) oblate profesorku Dulić – i postigli su svoj cilj.

Oni ujedno pokušavaju da ospore i sudski dokazanu činjenicu da su masovna sistematska silovanja žena (seksualni terorizam) tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bila ne samo akti muškog nasilja nad ženama, nego i metodi kojima se vršilo etničko čišćenje i sprovodila teritorijalna ekspanzija. Podsećamo da je tokom srpske agresije na Bosnu i Hercegovinu silovano više od 20.000 žena: od devojčica do starica. Žene su najviše silovane u Foči (na više mesta u gradu), u Višegradu (u motelu Vilina vlas), u prijedorskim logorima smrti... Dragana Dulić je jedna od retkih profesora na Fakultetu bezbednosti koja studentima daje tekstove različitih autora kako bi ih pokrenula da kritički misle i vide van granica doktrine nacionalizma koja je odgovorna za ratove i silovanja u bivšoj Jugoslaviji. I zato njoj ni ne može da bude mesta na univerzitetu koji se nikada nije čak ni ogradio od genocida, u čijoj su pripremi učestvovali i mnogi njegovi istaknuti profesori. Osuđujući kako sramotnu odluku Senata Univerziteta tako i dugogodišnje tolerisanje i podržavanje neofašističkih organizacija i ideologije krvi i tla na Beogradskom univerzitetu, Žene u crnom smatraju svojom dužnošću da iskažu javno priznanje Dragani Dulić, svojoj dugogodišnjoj saradnici, od koje je na stotine aktivistkinja širom Srbije (bilo direktno bilo indirektno) steklo prva saznanja o konceptu humane bezbednosti, a neke od nas su se, zahvaljujući njenom nesebičnom angažovanju u našim edukativnim aktivnostima, osposobile za kompetentan rad na problematici ljudske bezbednosti. Odgovornoj građanki i naučnici svetskog ranga prof. dr Dragani Dulić nema mesta na Beogradskom univerzitetu. A Beogradskom univerzitetu nema mesta u međunarodnoj naučnoj zajednici, kao što ni Srbiji koja ima takav univerzitet uskoro neće biti mesta u civilizovanom svetu.

U Beogradu, 03. 07. 2012.

Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd
Glas razlike, Beograd
Stanislava Lazarević, Beograd
Hana Ćopić, Beograd
Heinrich Boll Stiftung, Beograd
Vesna Rakić Vodinelić, Beograd
Peščanik, Kruševac
Regionalni centar za manjine, Beograd
Vesna Pešić, Beograd
Sos telefon, Vlasotince
Radmila Lazić, Beograd
Kvirija centar, Beograd
Anima, Kotor
Zorica Jevremović Munitić, Beograd
Dragomir Olujić, Beograd
Centar za devojke, Niš
Milena Dragićević Šešić
Žene na delu, Beograd
Snježana Milivojević, Beograd
Zagorka Golubović, Beograd
Alternativni krug, Kragujevac
Jasminka Hasanbegović, Beograd
Lepa Mlađenović, Beograd
Autonomni ženski centar, Beograd
Građanska akcija Pančevo
Latinka Perović, Beograd
Nada Dabić i Esperanca, Novi Sad
Svenka Savić i Centar za ženske studije Novi Sad
Ildiko Erdei, Pančevo
Draško Bjelica, Niš
Biljana Stojković, Beograd
Oliver Stojković, Beograd
Miodrag Kapetanović, Beograd
Nataša Kandić, Beograd
Staša Zajović, Beograd
Sonja Biserko, Beograd
Daša Duhaček, Beograd
Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beograd
Bolja budućnost, Zagreb
Centar za istraživanje, edukaciju i promicanje ravnopravnosti spolova,
ZAR, Vukovar
Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin, Pakrac
Centar za žene žrtve rata Rosa, Zagreb
Centar za ženska prava Ženska soba, Zagreb
Centar za ženske studije, Zagreb
CGI, Poreč
Dokumenta, Zagreb
Domine, Split
Kd Taxi art, Slovenija
Mali korak, Centar za kulturu mira i nenasilja, Zagreb
Nezavisni hrvatski sindikati Obitelj žrtava rata, Novska
Udruženje Protiv zaborava SDF ŽI, Zagreb
Korenica Srpski demokratski forum, Korenica
Srpski demokratski forum, Zagreb
Udruga Brod, Slavonski brod
Udruga društvo Zagorka
Liga žena glasača, Nikšić
Astra, Beograd
Labris, Beogfrad
Udruženje Roma, Novi Bečej
Ženski prostor, Niš
Žene za mir, Leskovac
Žene juga, Pirot
Omladinski centar za ravnopravnost, Skopje
Snežana Tabački, Beograd
Boban Stojanović, Beograd
Fond za humanitarno pravo, Beograd
Jelena Savić, Beograd
Luka Vodinelić, Beograd
Janja Beč Neumann, Pančevo
Tamara Kaliterna, Beograd
Mirjana Miočinović, Beograd
Omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji
Ženska grupa Stela, Cetinje
Borka Pavićević, Beograd
Nezavisni ženski centar, Dimitrovgrad
Ljubomirka Kovačević, Kotor
Ana Vilenica, Pančevo
Tanja Marković, Beograd
NVO Fraktal, Beograd
Marija Vidić, Beograd
Luka Šljivar, Zagreb
Julija Teleki, Bečej
Nada Mladina, Tuzla
Vesna Petrović, Beograd
Beogradski centar za ljudska prava, Beograd
Bojan Tončić, Beograd
Miroslava Malešević, Beograd
Lenka Zelenović, Beograd
Vesna Božić, Beograd
Jasmina Tešanović, Beograd
Živana Stojanović, Beograd
Vukan Simonović, Beograd
Ljiljana Spasić, Pančevo
Marija Sebić, Zaječar
Urban in, Novi Pazar
Miša Vasić, Beograd
Tatjana Tagirov, Zagreb/Beograd
Centar za nenasilnu akciju, Beograd
Olga Zirojević, Beograd
Danica Vukićević, Beograd


Štampa   El. pošta