Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Otvoreno pismo predsedniku Republike Srbije Tomislavu Nikoliću

Vladi Republike Srbije
Skupštini Republike Srbije

11. jul - Dan sećanja na genocid u Srebrenici – proglasite!

Poštovani predsedniče Republike,
Poštovani premijeru i članovi Vlade,
Poštovani predsedniče i poslanici Skupštine,

Dan sećanja na genocid u Srebrenici – proglasite! predstavlja višemesečnu kampanju koju su pokrenule Centar za kulturnu dekontaminaciju, Fond za humanitrno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Žene u crnom, februara 2009 godine, nakon što je 15. januara 2009. Evropski parlament usvojio Rezoluciju o 11. julu, kao Danu sećanja na genocid u Srebrenici. Od februara 2009. godine do jula 2010. godine organizovane su svakog 11og u mesecu protestne akcije ispred Predsedništva Srbije i javno čitanje pisma upućenom tadašnjem predsedniku Republike Srbije sa zahtevom da se i u Srbiji, po ugledu na Rezoluciju Evropskog parlamenta, 11. jul proglasi Danom sećanja na genocid u Srebrenici. Iako je ovaj zahtev podržalo više od 100 nevladinih organizacija iz čitave Srbije, tadašnji predsednik Srbije se o njega oglušio. Skupština Republike Srbije je donela 31. marta 2010 godine Deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici, ali nije proglasila 11 jul kao Dan sećanja na genocid u Srebrenici.

Imajući u vidu izjavu predsednika Republike Srbije „Klečim zbog toga, evo klečim i tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda učinio bilo koji pojedinac“, datu TV BiH 26. aprila 2013., kao i odluke Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (Haški tribunal) kojima je, van razumne sumnje, utvrđeno da je u Srebrenici počinjen genocid, želimo da verujemo:

- da se ne radi o pukom ispunjavanju obaveza pod međunarodnim pritiskom ili pak, pragmatičnom činu i ’patriotskoj’ žrtvi bez konkretnih mera koje prate tako važnu izjavu, već o ozbiljnom pokušaju raskida sa teretom zločina u nedavnoj prošlosti, zasnovanom na uvažavanju dostojanstva žrtava genocida u Srebrenici;
- da će pravosudne institucije države Srbije, a na prvom mestu, Vi kao predsednik Republike, uvažiti odluke međunarodnih sudova, jer bi negiranje, prećutkivanje, i relativizovanje genocida predstavljalo upravo kršenje odluka međunarodnih institucija pravde;
- da i na delu želite da pokažete da Vam je stalo do dobrosusedskih odnosa, pravednog mira i poverenja u regiji i da imate političku volju i moralni kapacitet da genocid u Srebrenicu nazovete – genocidom – i time uvažite žrtve, ali i vaše sugrađane i sugrađanke koji su iskazali saosećanje, solidarnost i odgovornost prema žrtvama genocida.

Mi, organizacije civilnog društva, koje vam se obraćamo, potvrđujemo svoju rešenost da doprinesemo vladavini zakona i dubokim transformacijama u društvu. Prema našem mišljenju, to podrazumeva kažnjivost zločina, kao i distanciranje tog društva od počinjenog genocida, kako u pravnom smislu, tako i u kulturi, obrazovanju, nauci, umetnosti. Stoga, zahtevamo:

- da 11. jul proglasite Danom sećanja na genocid u Srebrenici i da se negiranje genocida zakonski sankcioniše, tako što će se proglasiti krivičnim delom

Ubeđene/i smo da ćete ispuniti naše zahteve i postupiti kao odgovorni predstavnik države Srbije.
Ubeđene/i smo da ćete ispuniti naše zahteve i postupiti kao odgovorna Vlada Republike Srbije.
Ubeđene/i smo da ćete ispuniti naše zahteve i postupiti kao odgovorna Skupština Republike Srbije.

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Fond za humanitrno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Žene u crnom

Pridružuju se:

Alternativni centar za devojke - Kruševac; Ženski prostor - Niš; UG Ravangrad - Sombor; Peščanik - Kruševac; Glas razlike - Beograd; Rekonstrukcija ženski fond - Beograd; Act Women - Beograd; Novosadska lezbejska organizacija; Incest trauma centar - Beograd; Ženska romska mreža Banata - Novi Bečej; Žene za mir - Lerskovac; Centar za evroatlantske studije - Beograd; Centar za razvoj civilnih resursa - Niš; Centar za zađtitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje - Prijepolje; Civil Rights Defenders - Beograd; Građanska akcija - Pančevo; Građanski forum - Novi Pazar; Kulturni centar DamaD - Novi Pazar, Peščanik - Beograd; Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda - Novi Pazar; Beogradski centar za ljudska prava - Beograd; Kris – odbor za ljudska prava - Niš; SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja - Vlasotince; Nezavisni ženski centar - Dimitrovgrad; Regionalni centar za manjine - Beograd, Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava - Slavonski Brod; Centar za žene žrtve rata – ROSA - Zagreb; Anima - Kotor; Bonafide - Pljevlja; Ženska soba - Centar za seksualna prava -Niš; Ženska mreža Hrvatske, National council for gender equality Macedonia, INFOTEKA - ženski iformaciono dokumentacioni centar - Zenica.

Beograd, 25.06.2013.


Štampa   El. pošta