Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

ZA SLOBODAN ABORTUS!

Feministička izjava

Žene u crnom najoštrije osuđuju postupak lekara koji su odbili da vrše abortus na „crveno slovo“. Lekari bolnice Stefan Visoki u Smederevskoj Palanci odbili su da izvrše abortus nad pacijentkinjom iz Mladenovca, kako se navodi u listu Danas od 30. juna 2016. godine.

Kako je saopšteno, medicinska sestra je pacijentkinji rekla da se abortus ne radi na „crveno slovo“. Nakon inspekcijskog nadzora Ministarstva zdravlja, medicinska sestra je kažnjena, po osnovu Zakona o radu, zbog grube povrede radne obaveze.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti pravo na prigovor savesti podrazumeva da lekar može da odbije da vrši određenu intervenciju koja nije u skladu sa njegovom savešću, ali mora da obezbedi zamenu. U ovom slučaju, povređen je Zakon o radu, odnosno radi se o gruboj povredi radne obaveze, jer lekari koji se pozivaju na prigovor savesti i ne rade abortus, to ne rade nikada, a ne samo na „crveno slovo“.

U većini slučajeva u Srbiji, prigovor savesti se zloupotrebljava tako što se žene iz državnih bolnica šalju u privatne, gde isti lekari koji abortus ne obavljaju u državnim, to rade u privatnim bolnicama za mnogo više novca.

Nekoliko dana nakon toga, visoki zvaničnik SPC sveštenik Zarije Zarić, blagoslovio je lekare koji su odbili da urade abortus na „crveno slovo“, proklinjući žene koje abortiraju.

Kao feministička grupa koja se zalaže za odvojenost crkve od države i za vrednosti sekularizma, Žene u crnom protestuju, jer se ženama ponovo preti oduzimanjem prava na kontrolu sopstvenog tela što podrazumeva najgrublju povredu ljudskih prava žena i ženskog dostojanstva, jer:

- dotičnoj pacijentkinji nije bilo omogućeno da izvrši abortus, budući da medicinski radnik koji se pozvao na prigovor savesti, nije obezbedio zamenu, na šta je po Zakonu obavezan;
- Srpska pravoslavna crkva sve više ima poguban uticaj kako na društvo, tako i na državu, i sve se više meša u oblast javnog i privatnog života koje su van religioznih okvira, kršeći tako Ustav Srbije, koji predviđa odvojenost crkve od države;
- Država je dužna da ispita ovaj slučaj i da sancioniše ne samo medicinsku sestru, nego i lekare i rukovodstvo koji su prekršili Zakon o radu.

Nećemo da rađamo za naciju, crkvu, državu i armiju!
Ni državu ni boga blizu jajnika moga!

U Beogradu, 1. jul 2016.


Štampa   El. pošta