Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

STEŽE SE GVOZDENI OBRUČ OKO IZBEGLICA

Saopštenje povodom pisma Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputilo je 04.11.2016., otvoreno pismo organizacijama koje pružaju pomoć izbeglicama u kome ih upozorava da: “…pomoć izbeglicama koje borave van centara, u vidu hrane, odeće i obuće…nije više prihvatljiva, naročito na teritoriji grada Beograda”.

Smatramo ovaj zahtev skandaloznim i neprihvatljivim, ali ne i neočekivanim. Ovo ministarstvo, Komesarijat za izbeglice i policija od samog početka izbegličke krize imaju jasnu agendu. Iza javno eksponirane “brige” za izbeglice, kriju se pravi motivi njihovog rada i državna strategija prema izbeglicama. Ona se zasniva na eksploataciji izbeglica, kroz uzimanje novca od njih samih, kao i korišćenje izbeglica da bi se dobila ogromna novčana sredstava od EU i drugih država i organizacija. I pored velikog novca koji je država Srbija dobila od međunarodnih faktora, ona nije u stanju da obezbedi minimalne uslove za boravak izbeglica. To se radi sa namerom i predstavlja drugi deo državne strategije prema izbeglicama, a to je učiniti izbeglicama boravak što težim i nepodnošljivijim, da bi one “svojevoljno” napustile Srbiju.

Kakvi su to uslovi u centrima, gde je kako se navodi u pismu Ministarstva, “obezbeđena sva neophodna pomoć izbeglicama”? Odgovor je očigledan i vidljiv svakoga dana na ulicama Beograda. Izbeglice “biraju” da po zimskom vremenu spavaju na ulicama, bez hrane i vode, pre nego da uživaju u “gostoprimstvu” Komesarijata, u centrima za izbeglice.

Upozoravamo da je sve učestalija praksa ilegalnih deportacija, koje sprovodi policija uz pomoć Komesarijata za izbeglice. Izbeglice izvode iz centra u Preševu i vode ih do granične linije sa Makedonijom, gde ih prisiljavaju da pređu u Makedoniju.

Centri za izbeglice postaju zatvori, izbeglicama se uskraćuje sloboda kretanja.

Praksa delovanja državnih organa je i do sada bila sramna, ali sadržaj ovog skandaloznog pisma, kao i učestale ilegalne deportacije, govore da su vlasti Srbije krenule u totalni obračun sa izbeglicama, kao i sa svima koji im pružaju pomoć.

Zahtevamo od vlasti Srbije da odmah prekinu sa represijom prema izbeglicama, kao i organizacijama i pojedinkama/pojedincima koji pružaju pomoć izbeglicama.

Zahtevamo i da se izbeglicama hitno obezbede uslovi za normalan boravak u Srbiji.

Beograd, 10.11.2016.


Štampa   El. pošta