Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Militarizacija u doba korone – Srbija

Staša Zajović

I Uvod: od permanentne militarizacije do koronizacije

Vanredno stanje uvedeno je 15. marta 2020. na neustavan način, mimo Narodne skupštine, a ukinuto 6. maja 2020. Za to vreme Srbija je uvela najrestriktivnije i najrepresivnije mere u celom regionu: povređena su ljudska prava predviđena Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima OUN, Evropskom Konvencijom o ljudskim pravima, ali i Ustavom Republike Srbije.
Za to vreme, u Srbiji je bio najveći broj inficiranih i obolelih i mrtvih, kao i najveći broj inficiranog medicinskog osoblja u regionu. Drastične restriktivne mere kao odgovor na kovid-19 samo su delimično bile u funkciji zaštite javnog zdravlja, prvenstveno sredstvo političke represije, zastrašivanja, sejanja panike, progon drugačije mislećih… Ukratko, na delu je ‘koronizacija – društvena upotreba korona virusa’

II Vidljive manifestacije militarizma – rat, oružane snage, vojni budžet, proizvodnja i trgovina oružjem itd. To je i sistem sile i nadmoći, uplitanje vojnih i policijskih institucija u politiku, ekonomiju, kulturu, obrazovanje, zdravstveni sistem, što se pojačano odvijalo već od navedenog neustavnog uvođenja vanrednog stanja (15. mart). Pravni stručnjaci smatraju da nije moralo biti uvedeno vanredno stanje, budući da postoje zakoni za vanredne situacije (Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama) i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Autokratski režim A. Vučića ‘uveo je mere koje su imale više sadistički nego epidemiološki karakter: neke od tih mera bile su ne samo kontraproduktivne već i opasne po zdravlje’

Nažalost, slične mere nisu bile samo specifičnost države Srbije jer ‘Svuda živimo u opsadnom stanju’, kada sve države vladaju improvizovanim dekretima i administrativno-policijskom a gdje ustreba, i vojnom prisilom’.

Navešćemo samo neke od najdrastičnijih dekreta i uredbi u okviru jačanja represivnog zakonodavstva u Srbiji:

Vojska na granicama, na ulicama, ispred bolnica - 17. marta doneta je uredba po kojoj će Vojska Srbije nadletati granice, biti prisutna ispred bolnica, kompletno naoružana, sa dugim cevima, u borbi protiv virusa: ‘Zašto misle da kad stoji vojnik ispred bolnice ili staračkog doma, da neće ući virus pa je ušao?’
Ukratko, sprovode se mere kao da je proglašeno ratno stanje a ne pandemija… Otvaraju se kovid bolnice - stacionari za masovno smeštanje onih koji su „sumnjivi“na koronavirus. Najveća od tih bolnica, smeštena na Beogradskom sajmu, može da primi 3000 pacijenata! U tim bolnicama vlada potpuni haos: „Početkom aprila (2020.) većina pacijenata na Sajmu je imala konjuktivistis i dijareju zbog nehigijenskih uslova…”

Celu debatu možete pročitati u pdf formatu.


Štampa   El. pošta