Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Stepen društvene integrisanosti LGBT osoba

(istraživanje NVO Geten)

Uvodničarka: dr Zorica Mršević, sociološkinja
Moderator: Miloš Urošević
18. maj 2022. godine


Ovo istraživanje je, rekla je na početku svog izlaganja Zorica Mršević, ona sprovela u saradnji sa koleginicom Jovankom Todorović, a finansirao ga je Fond za otvoreno društvo. Napomenula je da je i ranije, dok je radila u Institutu društvenih nauka, pokušavala da ispita stavove prema LGBT populaciji-u okviru istraživanja o nacionalnim manjinama, ali je stav ustanove bio da je to nepotrebno.

Ovo je istraživanje prvi put predstavljeno na konferenciji za štampu u junu 2021. godine, rekla je Mršević. „Naša optimistična očekivanja su se potvrdila: sve je manje socijalne distance prema LGBT osobama.“

Ispitivanje on-line, na osnovu upitnika ali i direktnog intervjua, sprovedeno je između 1. februara i 30. aprila 2021. godine, a uzorak je, rekla je Mršević, uspostavaljan po principu snow-ball tj. jedni ispitanici su pronalazili druge.

LGBT osobe su, naglasila je uvodničarka, među najnepolularnijim grupama-uz Rome i migrante: „ Tek nas čeka da razvijemo sisteme upravljanja različitostima“.

Za ovo istraživanje su razvijena dva tipa upitnika: jedan za osobe iz LGBT grupacije a drugi za ispitanike i ispitanice iz „opšte populacije“. Mršević je dalje pomenula da je u obe ove grupe „bilo više žena, više obrazovanih i relativno mlada populacija“.

„Mladi, visoko obrazovani, uglavnom imućniji...Pa sve to „vuče“ malo na neku toleranciju““, ocenila je Mršević. Korišćena je tzv. Borgadusova skala, na uzorku od 463 osobe do 45 godina starosti-od kojih je 51,3% bilo žena...Zaključila je, rekla je, da su rezultati ovog istraživanja dosta drugačiji od njima sličnih istraživanja.

Po podacima iz ovog istraživanja, na primer, 85,6% ispitanih smatra da LGBT osobe „moraju da se kriju“, a 65,5% kaže da im „ne fali ništa“.

Za registraciju istopolnog partnerstva bilo je 82,1% od ispitanih, a za usvajanje i hraniteljstvo dece 75,6%.

Zorica Mršević je govorila i o naporima da se snažnije lobira i na kraju i donesu zakoni kojima bi se u Srbiji rešila ova prava koja LGBT ljudi traže: „ Kad nemaš Zakon onda si neka „ilegalna“ pojava. Nepoznat si u čitavom nizu pravnih propisa“.

Ministarka Čomić“ nastavila je ona na ovu temu,“ i sad obećava da će Zakon biti donet. Zagovornici negativnih stereotipa su mnogo glasniji i pristupačniji. Stvara se lažan utisak da su oni „opinion mejkeri“. A nisu, prema ovom istraživanju.“

Glavni otpor donošenju zakona koji bi se odnosili na istopolno partnerstvo i pravo na usvajanje i brigu o deci je u tome, dodala je Mršević, postojanje široko rasprostranjenog uverenja da će roditelji koji su homoseksualci, na decu „preneti“ svoje seksualno opredeljenje. Ali prema ovom istraživanju, 74,8% podržalo je donošenje Zakona o rodnom identitetu.

Izneti su i sledeći podaci iz ovog istraživanja: 97% od anketiranih smatra da LGBT doživljavaju diskriminaciju, 83% da su LGBT ljudi podložniji siromaštvu, a 91,6% se ne slaže sa stavom da pripadnicima LGBT zajednice „ništa ne fali“.

Nastasja Radović


Štampa   El. pošta