Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

ISTRAŽIVANJE MIRA U NAŠEM VREMENU


Ona predstavlja sistematski prikaz kulture, etike i filozofije mira, te istorije i metodologije istraživanja mira, kao alternativa dominantnoj kulturi i praksi otvorenog ili prikrivenog rata i nasilja. Takođe, knjiga prikazuje i mirovne pokrete, mirovni aktivizam i mirovne operacije preduzete radi izgradnje mira, uspostavljanja pravde, nenasilja itd.


Štampa   El. pošta