Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

GRAĐANSKE I NEGRAĐANSKE VREDNOSTI U SRBIJI


Prvo poglavlje, cija je autorka Sabrina P. Ramet bavi se Srbijom i njenom putu od korupcije ka vladavini prava i transformacijom sistema vrednosti od 2000, kako gradanskih tako i ne-gradanskih.
U narednom poglavlju, Dragana Dulic razmatra kontinuitet izmedu starih i novih oblika srpskog nacionalistickog populizma i citira Latinku Perovic, koja ovaj fenomen karakteriše kao “beg od modernizacije”.
Drugi deo se bavi politickim i društvenim vrednostima. Ola Listhaug, Kristen Ringdal i Albert Simkus razmatraju gradanske vrednosti u Srbiji na osnovu istraživanja obavljenih u periodu izmedu 1999. i 2004.
Poslednje poglavlje u Drugom delu je analiza Nebojše Petrovica o vrednostima koje prihvataju mladi u Srbiji. U vreme popisa stanovništva 2001, mladi izmedu 15 i 29 godina starosti cinili su 20% stanovništva u Srbiji. Medutim, prepreke na koje nailaze mladi u Srbiji u ostvarivanju ekonomske nezavisnosti doprinele su fenomenu prinudno produžene mladosti.


Štampa   El. pošta