Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na ulicama…

30 godina otpora – 1991.-2021.

Povodom 30 godišnjice rada Žena u crnom, organizujemo stajanje u crnini i ćutanju na Trgu Republike 9. oktobra 2021. godine od 12:00 do 12:30.

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale preko 2 500 akcija na ulici.

30 godina gradimo aktivnu politiku mira - politiku solidarnosti, uzajamne podrške, poverenja, pre svega sa žrtvama zločina počinjenih u naše ime; nećemo prestati da uznemiravamo vlast i javnost pitanjima o odgovornosti za zlodela u prošlosti...

30 godina stvaramo prostore za glasove žene, kao i svih marginalizovanih, isključenih iz ekonomske, političke, društvene moći, kako u našem okruženju, tako i u celom svetu…

30 godina preskačemo zidove mržnje i zla, odbijamo sve vidove nacionalističko-militarističkih politika, kršimo konsenzuse nacionalnih država, armija, crkava…

30 godina aktivno gradimo mreže solidarnosti izvan državnih, nacionalnih granica i podela, kako na prostoru cele bivše Jugoslavije, tako i na svim kontinentima…

30 godina organizujemo nenasilne akcije protiv militarizma – regionalnog i globalnog; obelodanjujemo veze između rata i siromaštva, između rata i neograničenog bogaćenja grupa bliskih režimu;

30 godina proizvodimo znanje, stvaramo alternativnu istoriju, kroz jednako vrednovanje akademskog znanja i aktivističkog iskustva; negujemo zajedničko učenje, refleksiju i razmenu, u svom okruženju i u celom svetu...

30 godina zajedno sa umetnicama/ima i umetničkim kolektivima (Škart, Dah teatar, MMC Art klinika…) ustrajavamo na estetskom oblikovanju antiratnog antipatrijarhalnog otpora...

30 godina feminizma, nenasilja, pacifizma/antimilitarizma, antifašizma, antihomofobije, alterglobalizma...


I dalje smo na ulicama – uvek neposlušne!

Beograd, 8. oktobar 2021.

Pridružite nam se!


Štampa   El. pošta