Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Pamtimo žene silovane u ratu u Bosni i Hercegovini!

Povodom 19. juna - Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji su Ujedinjene nacije uspostavile 2015. godine, Žene u crnom će 19. juna 2018. godine, posetiti Foču (Bosna i Hercegovina), gde će organizovati protest u crnini i ćutanju.

Žene u crnom ovim protestom podsećaju da je:

  • • tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano oko dvadeset hiljada žena. Najbrojnije žrtve bile su bosanske Muslimanke, dok je među počiniocima bilo najviše bosanskih Srba.
  • • tokom rata u Bosni i Hercegovini (1992-1996), Foča bila mesto verovatno najvećeg sistematskog seksualnog nasilja i silovanja u ratu u Bosni i Hercegovini.
  • • da je Haški tribunal u svojoj presudi Fočanskoj trojci (Kunarac, Kovač, Vuković), 2001. godine, prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava, utvrdio da je seksualno ropstvo u ratu zločin protiv čovečnosti.

Žene u crnom i ovom prilikom nastavljaju da:

  • • Iskazuju solidarnost i saosećanje prema ženama žrtvama seksualnog nasilja, kako onima koje su ubijene, tako i onima koje su preživele.
  • • Neguju politiku sećanja kao odgovornost u odnosu na zločine počinjene u naše ime tokom rata u BiH.

Pamtimo žene Foče!
Za dostojanstvo žena žrtava seksualnog nasilja u ratu!

U Beogradu, 18. jun 2018.
Žene u crnom uz podršku:
Udruženje građana Goraždanke, Goražde
Udruženje žena Seka, Goražde
Udruženje žrtve rata Foča 92-95, Sarajevo
Fondacija Cure, Sarajevo
Mreža Žena u crnom iz Leskovca, Kraljeva, Pljevalja i Prijepolja


Štampa   El. pošta