Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj sa suđenja Suva Reka


6. oktobar 2006.

Na početku današnjeg glavnog pretresa jedan od okrivljenih je pozdravio porodice žrtava. Njegov pozdrav je bio namenjen da uvredi porodice, da ih ponovo ponizi, da ponovo moraju da prolaze kroz bol. Na pretresu se o optužnici izjašnjavao Miroslav Petković. On je bio rezervista. Rekao je da ništa nije razumeo, optužnica je neistinita, nije počinio ratni zločin. „Žalim za sve žrtve“. Bio je mobilisan 1998. i „svoj posao sam obavljao profesionalno.“ Obezbeđivao SUP, opštinu, poštu. Prebačen je u autopatrolu, čiji je zadatak bio dostavljanje hrane i municije pripadnicima policije, na njihovim položajima.
Dana 26. marta 1999. ispred policijske stanice zatekao je dva kamiona sa nekom nepoznatom formacijom. Formirali su se u strelce u obliku potkovice. Ljudi su imali plave i zelene uniforme, na glavi su imali kape i piratske marame. Pripadnici „njemu nepoznate formacije“ krenuli su prema Reštanskom putu u naselju Beriša ka kućama porodice Beriša. U dvorištu jedne kuće naišao je na četvoricu mrtvih. Video je ljude koji su išli prema centru sela. Potom su ušli u zanatski centar gde se nalazila picerija. Ušli su u piceriju kada su se čule tri snažne detonacije. Jedan policajac je bacio tri ručne bombe, a onda se čula rafalna paljba koja je trajala oko pet minuta.
Ubrzo je došao doktor Boban Vuksanović sa grupom Roma, kojima je naredio da sva tela natovare u kamion. Jedan čovek je bio još uvek živ, pa kada je njegovo telo ispušteno, čovek je jauknuo i policajac Tanović je pucao u njega. Kada je policajac Velibor Veljković izašao iz picerije i rekao da unutra još uvek ima živih ljudi, ušao je Tanović i ponovo su se čuli pucnji. Doktor je rekao da su ubijeni ljudi bili teroristi. Ponovo ivrdavanje činjenica. Ubijeni ljudi nisu bili teroristi već nevini civili. I on je ušao unutra i video dim i krv, osećao se miris krvi. On je ispalio jedan metak pored već mrtvog čoveka. Doktor Boban je iz picerije izneo puške što bi trebalo da bude dokaz da su ubijeni ljudi teroristi. Kamion je otišao put Prizrena.
Danas je takođe svedočio i Petković Zoran, pripadnik teritorijalne odbrane. On je radio na benzinskoj pumpi posle ubistva Jašara Beriše. Takođe je rekao da je bilo pljačke albanskih prodavnica. I ovaj okrivljeni je za policajca Velibora Veljkovića rekao da je on bio nepouzdan, mekan. On se izjasnio da nije kriv. Za Papić Ramiza je svedočio da je on bio idealan momak za primer. „Žao mi je ljudi koji su nastradali.“ Zaključio je okrivljeni.
Ovaj zločin, kao i mnoge druge organizovala je, sprovela i izvršila država. I država je prvenstveno ta koja bi trebala da se izvini porodicama žrtava.

Miloš za ŽUC


Štampa   El. pošta