Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj sa suđenja Škorpioni - 23. oktobar 2006


U nastavku današnjeg glavnog pretresa, pred većem za ratne zločine Specijalnog suda u Beogradu, nastavljeno je suđenje pripadnicima paravojne jedinice Škorpioni za ubistvo šestorice srebreničkih civila, jula 1995. na Trnovu.
Svedočio je Gavrić Dragan, koji je bio pripadnik rezervnog sastava policije Republike Srpske Krajine. Pre početka, sud je konstantovao da je zdravlje optuženika dobro. Svedok poznaje Peru Petraševića još iz Erduta gde mu je Petrašević bio nadređen. Družili su se oko godinu i po dana, kada je Petrašević otišao u Škorpione, a Gavrić odlazi u kasarnu kao rezervista. Potom je saznao da je Petrašević bio na terenu Trnova. O samom odlasku na teren, saznao je od Petraševića, koji mu se žalio da ne može da spava, da mu je muka, da mu je teško. Nešto mu je naređeno. Nikada Petrašević nije ispričao šta se zaista desilo na Trnovu. Svedok je za sam događaj saznao iz medija.
Sa Petraševićem se družio, kao i sa Aleksandrom Vukovim, koga je upoznao u Šidu 1998. i sa kojim je pet meseci radio u diskoteci koja je vlasništvo Pere Petraševića.“ Kada sam ga upoznao bio je bez noge ali je imao čin. U to vreme svi su imali činove.“ Rekao je svedok Gavrić.
Slobodana Medića, Bocu, svedok poznaje od 1999. za koga je čuo u Krajini i sa kojim je išao na Kosovo, gde je bio dvadeset dana.
Aleksandra Medića poznaje samo iz viđenja. Branislava Medića ne poznaje.
Svedok je kao pripadnik rezervnog sastava specijalne jedinice Republike Srpske Krajine bio na terenu Petrove Gore, 1. novembra 1994. gde se zadržao mesec dana. Tu mu je Petrašević bio nadređen.
Za Petraševića, svedok je rekao da je on bio strog ali pravedan. „Bio je to čovek koji je slušao za naređenje. Bio je dobar drug, hteo je da pomogne, zalagao se za nas, voleli smo ga, na terenu je bio hrabar.“
Svedok je bio demobilisan posle sklapanja Erdutskog sporazuma.
Tokom rata na Kosovu, bio je tamo dva puta sa pauzom od nedelju dana. Pitanje punomoćnice oštećenih, Nataše Kandić, „da li zna za događaj u Podujevu“, sud je odbio sa obrazloženjem da se ne tiče ovog predmeta.
N kraju je izvršeno sučeljavanje između svedoka i Petraševića. Petrašević se zahvalio Gavriću što je došao.
Glavni pretres se nastavlja sutra.

Miloš za Žuc


Štampa   El. pošta