Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj sa suđenja Škorpioni - 24. oktobar 2006.


U nastavku suđenja, na današnjem glavnom pretresu, kao svedok se pojavio Milan Milanović Mrgud - „velika zverka“, koji je bio od 1994. do 1996. pomoćnik ministra odbrane Republike Srpske Krajine. Pre toga, on je bio pomoćnik ministra za saobraćaj.
„Moje dužnosti su bile u skladu sa zakonom“, rekao je svedok. U njegovom resoru su spadale: civilna zaštita, snabdevanje vojske i mobilisanje regruta u vojsku na području Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Za jedinicu Škorpioni rekao je da je osnovana decembra 1991. posle ratnih dejstava, kao obezbeđenje Naftne industrije Republike Srpske Krajine. JNA se na tom prostoru nalazila do aprila/maja 1992. kada se povukla, potom je oformljena teritorijalna odbrana. Jedinica se povukla sa tog prostor posle potpisivanja Erdutskog sporazuma, aprila/maja 1996. U aprilu/maju 1992. na tom prostoru dolaze plavi šlemovi. Tada se formiraju i plave brigade: jedna u Vukovaru a druga u Belom Manastiru, koje su činili policajci koji su preuzeli čuvanje granica.
Posle operacije Hrvatske vojske, Medački džep, 1993. godine, formira se srpska vojska Krajine, koja maja 1995. prestaje da postoji. Upitan da li je imao veze sa Radovanom Stojčićem Badžom, svedok je rekao da je pomenuti bio komandant TO, a došao je iz MUP-a Srbije i bio na tom položaju do decembra 1991. „Bilo je stručnog pomaganja, ali nije bilo naređenja iz Srbije“, rekao je svedok želeći da prekrije odgovornost za zločine širom Slavonije od strane Republike Srbije. „Mi smo imali jednu od jačih odbrana pa smo pomagali Republici Srpskoj Krajini, vladi u Kninu, tokom 1993. do 1995. 54 meseca slali smo po bataljon vojske u Liku, Baniju i Kordun.“, svedočio je Milanović.“
Republika Srpska je tražila i mi smo im poslali jedan bataljon koji je otišao na prostor oko Sarajeva, u junu ili julu 1995. Poslali smo jedinice u Trnovo.“, rekao je svedok i pohvalio se „mi smo imali najlepše uniforme na prostoru bivše Jugoslavije.“ Tokom saslušanja ovog svedoka, saznali smo da je nafta iz Đeletovaca prerađivana u rafineriji u Pančevu, odakle se distribuirala na benzinsku pumpu u Mirkovcima.
Slobodana Medića Bocu, Milana Milanović je upoznao posle ratnih dejstava u zimu 1991. kada je bio šef obezbeđenja naftnih bušotina. Unapređen je u majora na predlog komandanta korpusa, generala Dušana Lončara.
Valjda, pokušavajući da okarakteriše Medića, svedok je rekao da „osim Podujeva i Trnova nikakvog ekcesa nije bilo.“
Svedok je za događaj čuo na televiziji, a kada je upitao Medića da li su bili u Srebrenici, Medić je porekao. Svedok je rekao: „Mi smo bili ozbiljna država, imali smo ozbiljnu vojsku, mladiće smo mobilisali.“ Svedok je primao platu iz Srbije, odakle je avgusta 1995. stiglo 250 ljudi iz MUP-a.. Za jedinicu Škorpioni rekao je da je bila vojna a ne paravojna formacija.
Na kraju je advokat odbrane Zoran Levajac, revoltiran odlukom sudije da mu ne dozvoli prigovor, rekao je : „ uspeli ste da me pasivizirate“.
Tokom čitavog današnjeg pretresa, rodbina optuženih je negodovala, komentarisala i psovala u sudnici, dok se njihov advokat žalio na disciplinu. Policija nijednom nije reagovala što pokazuje njihovu potpunu pristrasnost, njihovo potpuno stajanje na strani državno organizovanog zločina čiji su i oni sastavni deo.

Miloš za ŽUC


Štampa   El. pošta