Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj sa suđenja Škorpioni - 1. novembar 2006.


Pred većem za ratne zločine, (Specijlni sud) nastavljeno je suđenje petorici pripadnika „Škorpiona“, za ubistvo šestorice muškaraca bošnjačke nacionalnosti iz Srebrenice, kod Trnova, jula 1995. U Trnovu su ubijeni: Safet Fejzić (17), Azmir Alispahić (17), Sidik Salkić (36), Smail Ibrahimović (35), Saib Salkić (20), dok šesta žrtva streljanja još nije identifikovana. Suđenje petorici „Škorpiona“ počelo je decembra 2005: Prvooptuženi Slobodan Medić (39), komandant „Škorpiona“ izjasnio se da nije naredio streljanje zarobljenika 16. ili 17. jula 1995. Krivicu za zločin negirali su i drugi pripadnici „Škorpiona“: Aleksandar Vukov (33), Aleksandar Medić (38), Branislav Medić (36). Učešće u zločinu jedini je priznao Pero Petrašević (36).
Aktivistkinje mreže Žena u crnom organizovano prate suđenje „Škorpiona“ od decembra 2005, uz prisustvo aktivistkinja iz različitih gradova Srbije.
U nastavku dokaznog postupka na današnjem glavnom pretresu čitani su pisani dokazi kao i izvođenje dokaza putem video linka.
Advokat oštećenih Dragoljub Todorović je zastupao tezu o zločinačkoj državi Srbiji: „Imamo državu koja je bila glavna u ratu a svo vreme tvrdila da nije u ratu." Advokat Todorović je insistirao na tome da se utvrdi učestvovanje MUP-a Srbije na Trnovskom ratištu. On je izneo predlog da se saslušaju oni pripadnici MUP-a Srbije koji su bili ranjeni na Trnovskom ratištu odakle su prebačeni u bolnicu u Foču odakle su bili premešteni na VMA u Beogradu. To bi dokazalo da je država Srbija organizovala zločin i potvrdila bi se teza o njoj kao o državi organizovanog zločina.
Ovom predlogu su se usprotivili tužilac i advokati odbrane.
Punomoćnica oštećenih Nataša Kandić predložila je da se sud obrati visokom predstavniku međunarodne zajednice za BiH i da od njega traže na uvim izveštaj radne grupe Republike Srpske vezane za Srebrenicu. Advokati odbrane su se i ovom predlogu usprotivili.
Advokat optuženih Zoran Levajac je rekao: “Sud je svom vreme povlađivao zastupnicima oštećenih“.
Na kraju, sud je rekao da se odbijaju neki predlozi za saslušanje u svojstvu svedoka. Sud je odbacio predlog punomoćnika oštećenih da u svojstvu svedoka sasluša: generale Aleksandra Vasiljevića i Obrada Stevanovića, koji bi zasigurno imali šta da kažu jer su bili na komandnim mestima odlučivanja.
Nastavak suđenja je zakazan za 22. decembar 2006. godine.

Miloš za ŽUC


Štampa   El. pošta