Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj sa suđenja Škorpioni - 5. decembar 2006.


Pred većem za ratne zločine, (Specijlni sud) nastavljeno je suđenje petorici pripadnika „Škorpiona“, za ubistvo šestorice muškaraca bošnjačke nacionalnosti iz Srebrenice, kod Trnova, jula 1995. U Trnovu su ubijeni: Safet Fejzić (17), Azmir Alispahić (17), Sidik Salkić (36), Smail Ibrahimović (35), Saib Salkić (20), dok šesta žrtva streljanja još nije identifikovana. Suđenje petorici „Škorpiona“ počelo je decembra 2005: Prvooptuženi Slobodan Medić (39), komandant „Škorpiona“ izjasnio se da nije naredio streljanje zarobljenika 16. ili 17. jula 1995. Krivicu za zločin negirali su i drugi pripadnici „Škorpiona“: Aleksandar Vukov (33), Aleksandar Medić (38), Branislav Medić (36). Učešće u zločinu jedini je priznao Pero Petrašević (36).
Aktivistkinje mreže Žena u crnom organizovano prate suđenje „Škorpiona“ od decembra 2005, uz prisustvo aktivistkinja iz različitih gradova Srbije.
Danas je svedočio sudski veštak, Slobodan Jovičić, koji je rekao da na kaseti nema ni vizuelnih ni audio manipulacija. Potom je prikazana video kaseta sa snimkom zločina kao dokazni materijal. Tome se prethodno usprotivila odbrana.
Advokat odbrane, Jevrić Zoran, rekao je: “Kaseta je pribavljena na ne legalan način te stoga na njoj se ne može zasnivati sudska odluka.“
Drugi advokat odbrane, Zoran Levajac se pridružio: “Neoriginalni dokument ne može biti dokaz.“
U nastavku dokaznog postupka prikazan je foto album sa fotografijama pripadnika jedinice Škorpioni, kao i fotografije eshumiranih leševa.
Punomoćnik oštećenih, Dragoljub Todorović je rekao da je izvođenje kasete kao dokaza jako važno. Svedočenje Milana Milanovića Mrguda je bilo ključno. Sudsko veće je uložilo ogroman napor da se utvrdi status jedinice Škorpioni.
Advokat Levajac je odustao od svog zahteva da se u svojstvu svedoka sasluša punomoćnica oštećenih Nataša Kandić, ali su drugi advokati odbrane na to insistirali. Ovome se usprotivio advokat Todorović rečima: “Punomoćnik oštećenih ne može biti saslušan u svojstvu svedoka.“
Zoran Levajac je na kraju izgovorio rečenicu koja najbolje pokazuje kakav je on čovek: “Neću dozvoliti da mi neke nevladine organizacije sa hermafroditnim bićima pričaju nešto.“

Završna reč je zakazana za 20. decembar 2006. godine.


Štampa   El. pošta