Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj sa suđenja za zločin u Podujevu – novembar 2008. Beograd


Dana 28. marta 1999. u Podujevu (Kosovo) pripadnici jedinice „škorpioni“ (Đukić Željko, Medić Dragan, Borojević Dragan i Šolaja Miodrag) koja je delovala kao rezervni sastav MUP-a Srbije u ulici Rahmana Morine br. 7. u dvorištu kuće Haljima Gashija ubili su i teško ranili 19 civila: Šefkate Bogujevci (rođena 1956. godine), Nora Bogujevci (1984), Fezdrije Lugaliu (1978), Nefise Lugaliu (1945), Salid Bogujevci (1960), Špen Bogujevci (1986), Špetim Bogujevci (1989), Šehida Bogujevci (1932), Isma Durići (1930), Fitneta Durići (1963), Dafina Durići (1930), Arbr Durići (1992), Mimoza Durići (1995) i Aljbion Durići (1997). Teško su ranjeni Saranda (1985), Fatos (1986), Jehona (1998), Lirije (1990) i Genc (1993) Bogujevci.
Za ratni zločin u Podujevu do sada je osuđen 2005. pripadnik „škorpiona“ Saša Cvjetan na dvadeset godina zatvora.
Suđenje je počelo 8. septembra 2008. i aktivistkinje Mreže Žena u crnom prate suđenje.

„Jedinica „škorpioni“ je bila u rezervnom sastavu MUP-a Srbije.
U nastavku dokaznog postupka svedočio je svedok Zdravko Smiljić, zvani „Jaje“, bivši pripadnik jedinice „škorpioni“.
„Jedinica „škorpioni“ je sakupljana u Šidu, odakle smo sa dva autobusa krenuli za Beograd, gde smo zadužili oružje, a potom otišli u Prolom banju, gde smo videli generala Pavković Nebojšu (tada komandant Treće armije Prištinskog korpusa, sada u pritvoru Haškog tribunala, gde mu se sudi za zločine tokom operacije Potkovica protiv albanskog stanovništva na Kosovu tokom 1998/9. godine) i otuda za Podujevo. Došli smo u grad kada je počelo da se puca. Komandir voda nam je naredio da uđemo u jednu kuću. Posle pola sata čula se pucnjava i ja sam izašao na terasu. Čula se rafalna pucnjava i trajala je dugo, čuo se i mitraljez. Sa terase se videlo dvorište u kome su bili pripadnici „škorpiona“, Goran Stoparić, Dragan Borojević. Komandir voda je naredio da se postrojimo ispred jedne kuće. Tu je došao i komandir SAJ-a Tutinac. Stigla je naredba da se vratimo u autobus, i odatle u Prolom banju“, ispričao je svedok o događaju koji se desio dana 28. marta 1999. u Podujevu. „Na to što se desilo ja nemam odgovore. Došlo je do ranjavanja nekih civila, neki su stradali. To se čulo u Prolom banji, ali ja ne znam ko je pucao.“
Svedok Branko Pavlović zvani Pacela, bivši pripadnik jedinice „škorpioni“, kao pripadnik JNA bio je na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. „Došli smo u Podujevo autobusima i onda su nas rasporedili po kućama. Bilo je pucnjave, posle smo se vratili u autobuse. Bilo je reči da smo mi onakvi ovakvi i da nismo za rat. Ja sam se jedinici priključio kao dobrovoljac. „Škorpioni“ su bili u rezervnom sastavu MUP-a ili SAJ-a. Posle događaja, u autobusu optuženi Đukić Željko je psovao one koji su ubili decu. U Šidu se pričalo da su u Podujevu pobijena neka deca i neke žene.“
Nikola Kovačević, svedok zvani „Mikica“ i „Fašista“, bivši je pripadnik jedinice „škorpioni“. „Meni prete i ja se bojim. Pretili su mi u Palati pravde kada je bilo suđenje Saši Cvjetanu, sada i ovde, zvali su me na telefon i rekli „pazi šta pričaš“, rečeno mi je da ne kažem ono što bi ugrozilo nečiju bezbednost“, rekao je svedok pre početka davanja svog iskaza. „Vojska je izašla iz autobusa i onda su nam rekli da se rasporedimo po kućama. Sve kuće su bile pune policije i vojske. U dvorištu jedne kuće bili su civili; bili su uplašeni, bilo je žena i dece. Jedan iz jedinice je jako grubo pretresao jednu žena, gurao je ruke među njene grudi. Onda su civile izveli na ulicu. Tu su bili: Goran Stoparić, Dragan Borojević, Dragan Medić. Čuo se jak rafal iz jakog naoružanja. Onda su civili vraćeni u dvorište. Odveli su ih Dejan Demirović, Saša Cvjetan, Dragan Borojević i Dragan Medić. Ponovo se čula pucnjava. Vojska je izašla na ulicu. Došao je i komandant Boca (Slobodan Medić) i rekao nam: „Stoko šta ste to uradili, marš u autobus.“ U autobusu je ustao optuženi Đukić Željko i pitao: „Ko je to mogao da uradi, i ja imam kući decu?“ Đukić Željko je uhapšen ali on nije kriv. Boca mi je rekao da su „škorpioni“ bili u rezervnom sastavu SAJ-a. Kada smo bili u Prolom banji, tamo je bio i general Nebojša Pavković.“
Optuženi Đukić Željko je rekao: „Svi se svega sećaju i svi se svega boje. Goran Stoparić mi je rekao da su pucali: Cvjetan Saša, Dejan Demirović, Dragan Medić i Borojević Dragan. Sarap Dragan mi je rekao da ja ne brinem, da je on video ko je pucao. To mi je rekao i Saša Kosanović Sova, koji je kasetu sa snimkom „škorpiona“ pradao Nataši Kandić.“
Suđenje se nastavlja u decembru.

Miloš za Žene u crnom


Štampa   El. pošta