Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Info - suđenje anarhističkoj šestorki


Nastavak političkog suđenja protiv šestoro beogradskih anarho-sindikalista protekao je na bez prisustva javnosti na način koji nema presedana u modernoj istoriji pravosuđa civili-zovanih zemalja. U sudnicu nisu mogli da uđu čak ni roditelji optuženih, a ceo dokazni postupak okončan je navodnim čitanjem istražnih zapisnika dvomesečne istrage za manje od pola sata. Uskraćivanje prava i članovima najuže porodice da prisustvuju suđenju nije zakonom dozvoljeno čak ni u onim suđenjima koja su posebnom sudskom odlukom proglašena tajnim i zatvorenim za javnost. No, u DSPS pravosuđu sve je moguće.

Optuženi i njihovi advokati su samo iz medija, koji su preneli izjavu portparola Republičkog javnog tužilaštva Tome Zorića, saznali da je optužnica protiv njih promenjena i da je krivično delo za koje su optuženi prekvalifikovano od prvobitne kvalifikacije „međunarodni terorizam“ u „izazivanje opšte opasnosti“. Ni oni ni njihovi advokati nisu pre današnjeg sudskog ročišta dobili tu izmenjenu optužnicu i upoznali su se sa njom tek danas – u jednosatnoj pauzi koju im je za to
dalo sudsko veće Dragoljuba Gerasimovića.

Izmena optužnica izvršena je dopisom koju je Više javno tužilašto u Beogradu 22. marta napisalo i dostavilo Višem sudu u Beogradu u kome u prvoj rečenici kaže da se sudu vraćaju spisi krivičnog predmeta K-1633/10 „zajedno sa izmenjenom optužbom koja glasi“ a potom se doslovno ponavlja izreka prvobitne optužnice u kojoj su, bez ikakvog obrazloženja, izmenjeni samo nazivi krivičnog dela za koje se optuženi optužuju i paragrafi krivičnog zakonika koji se generalno odnose na ta
dela.

Portparol Republičkog tužilaštva Toma Zorić je medijima saopštio da se optužnica menja zbog novog činjeničnog stanja koje je utvrđeno na glavnom pretresu. Izmenjena optužnica ga u tome demantuje pošto u njoj nema ni govora ni o kakvom novom činjeničnom stanju. Ona ostaje pri svojim ranijim predlozima dokaza i saglasna je sa tim da se ti dokazi ne izvode ponovo pred sudom, nego da se pročitaju iz istražnih zapisnika.

Sud je sve istražne zapisnike o tim dokazima – rezultate dvomesečne policijske i sudske istrage izveo za manje od pola sata, čime je verovatno postigao apsolutni svetski rekord u brzini izvođenja sudskog dokaznog postupka u redovnom sudskom postupku. Malo je verovatno da je takvu brzinu ikada dostigao ijedan preki sud u ratnim okolnostima.

Totalno isključenje javnosti sud je obrazložio navodnim nepostojanjem veće sudnice u koju bi mogli da uđu bar roditelji optuženih. Velika sala u kojoj je održano predhodno ročište data je za suđenje navijaču optuženom za pokušaj ubistva policajca u civilu na stadionskim fudbalskim tribinama prošle godine. Sud je procenio da je interes javnosti za to suđenje prioritetniji od interesa javnosti za politički proces protiv šestoro anarhista – uprkos činjenici da je danas pred tom
velikom salom čekalo bar tri puta manje zaintere-sovanih novinara i publike nego pred malom salom u kojoj se sudilo anarhistima. Srpski sudovi tradicionalno ne vole da su pod okom javnosti, a pogotovu ne u političkim proce-sima. To je uvek i svugde karakteristično za sudove koji su legla bezakonja i korupcije.

Sud ipak nije danas uspeo da u potpunosti okonča dokazni postupak, pošto nikako nije mogao da odbije predlog odbrane da se kao svedok sasluša i
direktor jednog programa Radio Beograda koji nedvosmisleno potvrđuje
alibi Mitrović Nikole. Zbog toga je novo sudsko ročište zakazano tek za 23. april, kada odbrana i tužba treba da daju i svoje završne reči, nakon čega će biti izrečena i presuda.

Koliko god ekspresno smandrljavali dokazni postupak, ova odluka suda pokazuje da režim očajnički pokušava da u nedogled razvlači ovaj sudski proces nadajući se da će javnost na tu sudsku političku svinjariju jednom ipak zaboraviti. Pokazaćemo im da u tome neće uspeti i da Srbija neće više trpeti represivnu političku samovolju koja postaje ciničnija i razuzdanija čak i od one pod Titom i Slobodanom Miloševićem.

Beograd, 23.mart 2010.
Pavluško Imširović


Štampa   El. pošta