Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj sa suđenje „anarhosindikalistima“


Drugo ročište suđenja šestorici srbijanskih/beogradskih anarhosindikalista, održano je 23.3. ove godine, pred Višim sudom u Palati pravde u Beogradu. Iako zakazano pre više od mesec dana, do doslovno dva, tri minuta pre početka nije se znalo u kojoj sudnici će suđenje biti održano, što je uzrokovalo da rodbina, kolege studenti, novinari (i aktivistkinje Žena u crnom, na ovom suđenju jedine prisutne NVO koja se bavi promocijom i zaštitom ljudskih prava!) u trku pokušavaju da saznaju broj sudnice određene za održavanje ročišta. Sudski policajci, zaduženi za održavanje i čuvanje reda u prostoru Palate pravde i na prilazu njoj, kao i službenici u nekim pisarnicama, nisu znali (ili jesu ali nisu hteli da kažu) broj sudnice. Ko ima bar malo iskustva u praćenju održavanju sudskih ročišta, zna da su upravo službenici u Pisarnici upućeni kada, gde se i koje suđenje održava, kao i kvalifikaciju dela za koje se optuženi terete. Maliciozni i sumnjičavi bi olako mogli zaključiti da je u pitanju zavera ćutanja. Međutim, pažljivim čitanjem svake reči u Optužnici nameće se drukčiji zaključak: pomenuti iz Palate pravde nisu znali ni gde ni da li će suđenje biti održano. Naime, u gornjem levom uglu, gde je štambilj Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, upisan je datum kada je Optužnica napisana: 22.03.2010. godine (Kt.br. 1372/09, Beograd ND/MJ), a u desnom gornjem uglu je štambilj Višeg suda u Beogradu, u kom piše da je „primljeno 22. mar 2010“ (preneto originalno!). To znači da je Optužnica napisana samo dan pre održavanja ročišta. To takođe znači da je Viši sud (u Beogradu) Optužnicu primio istog dana kada je i prosleđena, što u vreme elektronske pošte ne bi trebalo da bude čudno, ali je za bar malo čuđenja to što je utisnut i pečat Višeg suda – dakle, istog dana kada je napisana, Optužnica je stigla u Viši sud i prijem je overen pečatom. To nameće nekoliko pitanja. Kada su advokati odbrane optuženih primili Optužnicu? Kako im je dostavljena – po posebnom donosiocu, golubu pismonoši ili tzv. brzom poštom? Ili elektronskom poštom? Koliko su vremena advokati imali za proučavanje Optužnice i pripremanje odbrane? (U najboljem slučaju imali su najviše 24 sata!). Pavluško Imširović, prevodilac, sa bogatim ličnim iskustvom žrtve političkog procesa, (za Republiku) kaže da „Optužnica ne sadrži prekvalifikaciju a ni dopunu, već da je to, zapravo, dispozitiv“). Međutim, advokat Srđa Popović (za Republiku) kaže: „Nije to ključno. Ključno je to da se ne zna ko je bacio „molotovljev koktel“ pred grčkom ambasadom! Dojkićeva i Vulović u istražnom postupku dali su opis osoba sa kojima su bili u kontaktu, ali nisu dali imena i prezimena tih osoba, jer ih lično ne poznaju. I to je istražitelje navelo na zaključak tipa ,a-ha, pa to su Trivunac i ostali anarhisti!’ Tako je istražni sudija na neki način dao imena optuženih anarhista. Za sada je ostalo nepoznato ko je bacio „molotovljev koktel“, ali neće biti izvođeni novi dokazi.“ Možda je upravo zbog toga optuženi Nikola Mitrović (za Republiku) rekao da „sve ukazuje na to da je osoba koja je pisala Optužnicu – nepismena!“ Međutim, Optužnica je nepismena i pravopisno, ali je Republika prenosi i zato što ona u sebi sadrži prekvalifikaciju dela (ne pominje se MEĐUNARODNI TERORIZAM, već IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI – druga kvalifikacija znači zatvorsku kaznu od šest meseci do pet godina), ali i zato što javnost nije upoznata sa tekstom Optužnice. To je i na prvom i na drugom ročištu kod rođaka i kolega optuženih ali i kod novinara (pa samim tim i najšire javnosti) izazivalo sumnje u svojevrsnu zaveru: da bi se skrenula pažnja sa kriminala i opšteg siromaštva građana, do spekulacija da Optužnica, i ova novonapisana, ima isto značenje samo što je u ovoj drugoj izmenjeno tridesetak reči.

OPTUŽNICA

„Nakon razmatranja vaših spisa br. K-1633/10 u predmetu protiv Trivunac Ratibora, Kurepa Tadeje, Vulović Ivana, Savić Ivana, Mitrović Nikole, i Dojkić Sanje zbog krivičnog dela međunarodnog terorizma iz čl. 391.st1.KZ-a, iste vam vraćamo zajedno sa izmenjenom optužbom koja glasi:

ŠTO SU:

Dana 25. avgusta 2009. godine oko 03,00 časova u Beogradu, u ul Francuska br.33, okr. Vulović Ivan, okr. Savić Ivan, okr. Mitrović Nikola i okr. Dojkić Sanja, kao saizvršioci po prethodnom dogovoru sa okr. Trivunac Ratiborom, kao podstrekačem i okr. Kurepa Tadejom kao pomagačem, opšteopasnom radnjom bacanjem tri staklenih flaša molotovljenog koktela na zgradu ambasade Grčke koja se nalazi u delu grada koji je gusto nastanjen izazvali opasnost za život ljudi i imovinu većeg obima, a bili su sposobni da shvate značaj svog dela i da upravljaju svojim postupcima i svesni svog dela i hteli njegovo izvršenje, na taj način što im je okr. Trivunac Ratibor u cilju podrške grčkom državljaninu Teodiosu Iliopunosu koji je štrajkovao glađu u Grčkoj u pritvoru dao plan da bace molotovljeve koktele i ispišu grafit, tako što se dana 23.08.2009. godine u telefonskom razgovoru dogovorio sa okr. Kurepa Tadejom, a on sa okr. Dojkić Sanjom i okr. Vulović Ivanom kojima je dao savet kako da izvrše krivično delo, a okr. Dojkić Sanji poslao je mailom i sliku sa nacrtanim molotovljevim koktelom, nakon čega su se dana 24. avgusta 2009. godine oko 22, 15h okr. Trivunac Ratibor, okr. Vulović Ivan i okr. Dojkić Sanja sastali kod Mostarske petlje otišli do Voždovca gde je okr. Trivunac Ratibor od NN lica uzeo tri staklene flaše molotovljevog koktela, a zatim ih je po dogovoru okr. Mitrović Nikola svojim vozilom odvezao do centra grada, s tim što je okr. Trivunac Ratibor izašao iz vozila u blizini Trga Republike, a ostali su otišli do Bajlonijeve pijace gde su im se kasnije pridružili okr. Trivunac Ratibor i okr. Savić Ivan, zatim su okr. Vulović Ivan, okr. Dojkić Sanja, okr. Mitrović Nikola i okr. Savić Ivan i otišli prema ambasadi Grčke, sklonili se u školsko dvorište na spram ambasade Grčke, da bi sačekali pogodnu priliku, te je okr. Dojkić Sanja pretrčala ulicu i na zgradi ambasade Grčke sprejom crvene boje ispisala grafit – „A“, dok su za to vreme okr. Vulović Ivan, okr. Mitrović Nikola i okr. Savić Ivan držali u ruci po jednu staklenu flašu sa molotovljevim koktelom, ali kako se okr. Vulović Ivanu razbila staklena flaša sa molotovljevim koktelom, ostao je čuva stražu a okr. Savić Ivan bacio je molotovljev koktel na zgradu koji je pogodio prozor i koji se zapalio, dok okr. Mitrović Nikola je spustio flašu samo molotovljevim koktelom pored obližnjeg kioska, da bi ga okr. Vulović Ivan našao i uzeo, zapalio krpu na otvoru staklene flaše i bacio ga u pravcu zgrade ambasade Grčke, koja je pala na trotoar, nakon čega su zajedno otišli u piceriju „Orao“, gde ih je čekao okr. Trivunac Ratibor, a bili su svesni da je njihovo delo zabranjeno,
- čime je okr. Trivunac Ratibor kao podstrekač izvršio krivično delo izazivanja opšte opasnosti iz čl. 278.st. 1. KZ-a u vezi čl. 34. KZ-a, okr. Vulović Ivan, Savić Ivan, Mitrović Nikola i Dojkić Sanja kao saizvršioci izvršili krivično delo izazivanja opšte opasnosti iz čl. 278. st 1. KZ-a u vezi čl. 33. KZ-a i okr. Kurepa Tadej kao pomagač izvršio krivično delo izazivanja opšte opasnosti iz čl 278. st. 1. KZ-a u vezi čl. 35. KZ-a.

U potpisu:
Zamenik javnog tužioca, Nataša Dubak

Zamoljeni da prognoziraju ishod suđenja, advokat Srđa Popović je odgovorio: „Po dosadašnjem toku postupka, iskreno očekujem da će svi optuženi biti oslobođeni“, a advokat Nikola Barović je ocenio da „Nikola Barović treba da ide u pičku materinu, ako može da proceni kakva će biti presuda anarhistima!“
Sledeće ročište je zakazano za 23. april ove godine u 10h, u sudnici 1 ili 4.

Persa Vučić


Štampa   El. pošta