Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Zapis sa suđenja Miši Vaciću - 13. juni 2011.

U četvrtak, 07. aprila 2011. godine u 10 časova je u Palati pravde održano novo ročište u postupku protiv Miše Vacića, jednog od lidera klerofašističke organizacije SNP Naši 1389, koji je optužen za širenje rasne i druge diskriminacije za vreme organizovanja Povorke ponosa 2009. godine i nedozvoljeno držanje oružja (Krivični zakon, član 387). Ovo je prvi put u domaćoj sudskoj praksi da se neko od predstavnika ili članova fašističkih organizacija tereti po osnovu člana 387 KZ-a zbog nasilja/diskriminacije prema LGBT osobama.

Na današnjem glavnom pretresu nije se pojavila Maja Savić, predstavnica Labrisa, organizacije za lezbejska ljudska prava, ali je predstavnik Gej strejt alijanse, Lazar Pavlović bio prisutan.

Advokati optuženog su zahtevali da Lazar Pavlović donese punomoćje da je zakonski zastupnik GSA, iako on to jeste po registraciji. Advokati su zahtevali da se pretres odloži, kao i da predstavnici GSA i Labrisa budu zajedno saslušani. Taj zahtev izgleda kao dovođenje u pitanje moralnog integriteta oštećenih kao osoba, jer kako su rekli, "biće interesantno uporediti njihove iskaze".

I tužiteljka i sutkinja su se složile sa zahtevom advokata optuženog da se pretres odloži. Činjenica da sutkinja treći put izlazi u susret advokatima optuženog, odlažući pretres, dovodi u pitanje nepristrasnost suda. One su se povinovale kao da im je advokat optuženog izdiktirao.

Advokat optuženog je u sudnicu uneo klerikalnu atmosferu, tako što je rekao da sledeći pretres ne treba da se zakaže za 7. juli, jer je tada "Ivanjdan, crveno slovo u kalendaru, baksuzan dan i tada ne može."

Sledeće ročište je zakazano za 5. septembar u 10h u sudnici broj 1.

Suđenju prisustvovale/i i belešku sastavile/i: Ana, Danica, Goran, Melanija, Miloš, Staša za Žene u crnom
Jovanka za Labris


Štampa   El. pošta