Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Beleška sa suđenja Mladenu Obradoviću – 27. mart 2012. - PRESUDA

Sudsko veće kojim je predsedavala sutkinja Ivana Ramić, donelo je presudu, kojom je optuženog Mladena Obradovića, lidera fašističke organizacije Obraz, proglasila krivim:

- Što je u periodu od 13. do 20. septembra 2009. godine, širio ideje rasne i svake druge diskriminacije (zasnovane na ličnim svojstvima – seksualne diskriminacije i zagovarao nasilje nad LGBT populacijom); tako što je:

- Pisao grafite preteće sadržine (Ubi pedera, Stop gej paradi, Beogradom krv će liti gej parade neće biti),

- Izrađivao plakate „Čekamo vas“,

- Davao izjave u dnevnim novinama „Kurir“, „Borba“, „Politika“.

On je izvršio krivično delo iz člana 387 „ širenje rasne i druge diskriminacije“.

Sudsko veće ga je osudilo na kaznu zatvora u trajanju od deset meseci i 15.000 dinara na ime sudskih troškova.

Sudsko veće je utvrdilo da je on izvršio krivično delo koje mu se optužnicom stavlja na teret. Okrivljeni je širio i zagovarao diskriminaciju nad LGBT populacijom. Kao idejni tvorac slogana „Čekamo vas“, koji se odnosi na pripadnike LGBT populacije. Nasuprot izjavama optuženog, sud je utvrdio da je on imao dovoljnog prostora u medijima da objasni šta znači slogan „Čekamo vas“, kao hrišćanski poziv na pokajanje, što on nije uradio. Tom izjavom on je zagovarao diskriminaciju nad LGBT populacijom, izazivajući strah i šireći osećanje ugroženosti i nebezbednosti LGBT osoba.
Optuženi je u stanju uračunljivosti hteo izvršenje krivičnog dela koje mu se optužnicom stavlja na teret i bio svestan izvršenja istog.
„Efektivnom kaznom se može ostvariti svrha generalne prevencije“, zaključila je sutkinja Ivana Ramić.

Kao aktivistkinje i aktivisti civilnog društva možemo da budemo zadovoljni što je presuda uopšte doneta, odnosno što je Mladen Obradović uopšte proglašen krivim, odnosno osuđen za širenje rasne i druge diskriminacije. On je za organizovanje nasilja tokom Parade ponosa 2010. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dve godine, dok je za ovo krivično delo dobio deset meseci.

S druge strane, na delu je relativizovanje aktivnosti Mladena Obradovića i Obraza, nastojanje da se parola „Čekamo vas“ shvati kao hrišćanski poziv na pomilovanje a ne poziv na linč svih onih koji su drugačiji i različiti.

Smatramo da je ova presuda jako blaga i da ona doprinosi sveopštoj klimi nekažnjivosti i otvara prostor za širenje nasilja koje neće biti kažnjeno nad pripadnicima/cama bilo koje manjine, od strane fašističkih grupa. Ovakva blaga presuda će predstavljati podstrek Mladenu Obradoviću i Obrazu da i u buduće preti, zagovara diskriminaciju i poziva na nasilje. Podsećamo da je nakon izlaska iz zatvora 2011. poručio da je „još jači i odlučniji“.

Nadamo se da će ova presuda doprineti tome da Ustavni sud Republike Srbije donese odluku o zabrani svih fašističkih organizacija.

Jovanka Todorović za Labris i
Miloš Urošević za Žene u crnom


Štampa   El. pošta